Blog rechtsgebied: Distributie

Wat is een dealerovereenkomst?

Een dealerovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier van producten en/of diensten en een dealer. De dealer koopt de producten en/of diensten in bij de leverancier en verkoopt deze door aan zijn afnemers. Een dealer is een wederverkoper. Een dealerovereenkomst wordt ook wel een distributieovereenkomst of resellerovereenkomst genoemd.

Lees verder >

Dealerovereenkomst wat moet er in staan?

In een dealerovereenkomst staan de afspraken tussen een leverancier en zijn dealer. Wat er in een dealerovereenkomst moet staan is afhankelijk van het product of de producten waarop de dealerovereenkomst betrekking heeft.

Lees verder >

Wat is een resellerovereenkomst?

Een resellerovereenkomst is een soort distributieovereenkomst. Vaak wordt er gesproken van een resellerovereenkomst indien de leverancier software of online diensten aan de reseller verkoopt en de reseller deze software en/of online diensten doorverkoopt aan zijn afnemers.

Lees verder >

Wat is een distributieovereenkomst?

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier en een wederverkoper waarbij de wederverkoper wordt aangesteld als distributeur. De distributieovereenkomst is niet in de wet geregeld. De distributieovereenkomst is een soort raamovereenkomst.

Lees verder >

Distributieovereenkomst wat moet er in staan?

In een distributieovereenkomst worden de afspraken opgenomen tussen de distributeur en zijn leverancier. Wat er in een distributieovereenkomst moet staan is o.a. afhankelijk van de producten en/of diensten die de distributeur van de leverancier afneemt. 

Lees verder >

Distributieovereenkomst en het verbod op online verkoop

In beginsel kan de distributeur niet gehinderd worden in de verkoop van de producten via het internet (webshop). Er kunnen wel beperkingen worden opgelegd aan de distributeur i.v.m. zijn webshop. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve verkoop.

Lees verder >

Distributieovereenkomst voor software

In de distributieovereenkomst tussen de softwareleverancier en de distributeur wordt overeengekomen dat de distributeur van de softwareleverancier software verkrijgt om deze op eigen rekening en risico aan afnemers ter beschikking te stellen. De software wordt door de distributeur “doorverkocht”. De distributeurovereenkomst voor software wordt ook wel een resellerovereenkomst genoemd.

Lees verder >

Distributieovereenkomst vs. agentuurovereenkomst

Vaak is het voor partijen niet eenvoudig te bepalen of de rechtsverhouding die ze willen aangaan een distributieovereenkomst of een agentuurovereenkomst betreft. De distributieovereenkomst en de agentuurovereenkomst hebben meestal beide de volgende bepalingen:

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie