Distributieovereenkomst en het verbod op online verkoop

In beginsel kan de distributeur niet gehinderd worden in de verkoop van de producten via het internet (webshop). Er kunnen wel beperkingen worden opgelegd aan de distributeur i.v.m. zijn webshop. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve verkoop.

Passieve verkoop

Er is sprake van passieve verkoop indien de distributeur de afnemer niet actief benadert. De afnemer komt uit zichzelf naar de distributeur toe, bijvoorbeeld door algemene reclame uitingen die niet specifiek gericht zijn op een individuele afnemer. Het verkopen van producten via een webshop dient te worden gezien als passieve verkoop.

Actieve verkoop

Van actieve verkoop kan worden gesproken indien de distributeur de afnemer actief benadert, bijvoorbeeld door de afnemer te bezoeken. De distributeur kan verboden worden om klanten die gevestigd zijn buiten zijn exclusieve contractgebied actief te benaderen voor de verkoop van zijn producten.

Beperkingen die niet zijn toegestaan i.v.m. online verkoop door distributeur

 • De distributeur kan passieve verkoop via een webshop niet verboden worden;
 • De distributeur kan niet verplicht worden tot een bepaalde maximum aan producten via zijn webshop te verkopen;
 • De distributeur kan niet verboden worden om zijn webshop in verschillende talen weer te geven.

Beperkingen die wel zijn toegestaan i.v.m. online verkoop door distributeur

 • De leverancier kan de distributeur verbieden zijn webshop actief te promoten bij afnemers die gevestigd zijn in het exclusieve contractgebied van een andere distributeur (actieve verkoop);
 • De leverancier kan van de distributeur eisen dat hij een bepaalde hoeveelheid aan producten via een winkel of op andere wijze offline verkoopt;
 • De leverancier kan eisen dat de distributeur een fysieke winkel heeft waar de producten door de distributeur worden verkocht;
 • De leverancier mag voorwaarden stellen aan de verkoop via het internet, zoals eisen aan: de klantenservice van de webshop, de kwaliteit van de webshop en de reclame die op de webshop wordt geplaatst.

Lees ook: Distributieovereenkomst wat moet er in staan?

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring