Dealerovereenkomst wat moet er in staan?

In een dealerovereenkomst staan de afspraken tussen een leverancier en zijn dealer. Wat er in een dealerovereenkomst moet staan is afhankelijk van het product of de producten waarop de dealerovereenkomst betrekking heeft. Voor het laten opstellen van een dealerovereenkomst, zie Dealerovereenkomst opstellen. Hieronder een beknopte opsomming van een aantal afspraken die vaak in een dealerovereenkomst worden opgenomen.

Aanstelling en omschrijving van producten

In de dealerovereenkomst wordt de wederverkoper aangesteld als dealer van de leverancier voor bepaalde producten. Daarbij wordt omschreven op welke producten de dealerovereenkomst betrekking heeft. Eventueel kan aan de dealerovereenkomst een bijlage worden toegevoegd waarin de specificaties van het product of de producten worden opgenomen.

Inwerkingtreding en looptijd

De datum waarop de dealerovereenkomst in werking treedt en de looptijd staan in de dealerovereenkomst. Een dealerovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan.

Contractgebied & exclusiviteit

Met de dealer kan een bepaald contractgebied worden afgesproken. In de dealerovereenkomst zal dan worden opgenomen dat de dealer enkel actief in het contractgebied de producten zal promoten.

In de dealerovereenkomst staat of de leverancier en de dealer exclusiviteit overeenkomen. Dit betekent dat de leverancier in het overeengekomen contractgebied niet een andere dealer voor de verkoop van de producten zal aanstellen. Komen partijen exclusiviteit overeen, dan is het verstandig om in de dealerovereenkomst ook een minimale afnameverplichting op te nemen.

Minimale afnameverplichting

In de dealerovereenkomst kan worden opgenomen dat de dealer in een bepaalde periode voor een bepaald minimum bedrag aan producten bij de leverancier moet bestellen, de zogenaamde minimale afnameverplichting. Voldoet de dealer niet aan de minimale afnameverplichting, dan kunnen daaraan gevolgen worden verbonden. De gevolgen kunnen zijn dat de leverancier het recht heeft de dealerovereenkomst te ontbinden of dat de dealer zijn exclusiviteit verliest.

Intellectuele eigendomsrechten

Beschikt de leverancier over de merkrechten op de producten die hij verkoopt aan de dealer, dan zullen de voorwaarden waaronder de dealer gebruik mag maken van deze merkrechten in de dealerovereenkomst moeten worden opgenomen.

Algemene voorwaarden

Op de dealerovereenkomst en op alle (koop)overeenkomsten die de dealer in het kader van de dealerovereenkomst met de leverancier aangaat, kan de leverancier zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Worden geen algemene voorwaarden op de dealerovereenkomst van toepassing verklaard of gelden voor de dealer andere afspraken dan voor afnemers die geen dealer zijn, dan is het belangrijk om tevens in de dealerovereenkomst op te nemen:

 • Op welke wijze(n) een order geplaatst kan worden;
 • De gevolgen van het annuleren van een order;
 • De facturatie- en betalingsafspraken;
 • De leveringsafspraken.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring