Wat is een bemiddelingsovereenkomst?

De bemiddelingsovereenkomst is een soort opdrachtovereenkomst. De bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst van opdracht waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meerdere overeenkomsten tussen de opdrachtgever en (een) derde(n).  Het loon waarop de bemiddelaar recht heeft, wordt in de bemiddelingsovereenkomst meestal aangeduid als de bemiddelingsvergoeding, fee, provisie of commissie. De bemiddelaar kan een natuurlijke persoon zijn of een bedrijf zoals een bemiddelingsbureau. Een makelaarskantoor is een voorbeeld van een bemiddelingsbureau.

Zie ook: Bemiddelingsovereenkomst wat moet er in staan?
Voor het opstellen van een bemiddelingsovereenkomst zie: Bemiddelingsovereenkomst opstellen

Verschil met agentuurovereenkomst

Bij een agentuurovereenkomst is er ook sprake van bemiddeling. De handelsagent bemiddelt bij het totstandkomen van overeenkomsten tussen de principaal en een afnemer. Het verschil met een bemiddelingsovereenkomst is dat bij een agentuurovereenkomst partijen een langdurige samenwerking met elkaar wensen aan te gaan.

Meer hierover: Agentuurovereenkomst vs. bemiddelingsovereenkomst.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring