Bemiddelingsovereenkomst wat moet er in staan?

In de bemiddelingsovereenkomst staan de afspraken tussen de opdrachtgever en een bemiddelaar. De inhoud van de bemiddelingsovereenkomst is o.a. afhankelijk van het soort bemiddelingswerkzaamheden dat door de bemiddelaar wordt uitgevoerd.

Lees ook: Wat is een bemiddelingsovereenkomst?
Voor het laten opstellen van een bemiddelingsovereenkomst zie: Bemiddelingsovereenkomst opstellen

Bemiddelingswerkzaamheden

In de bemiddelingsovereenkomst staat duidelijk bij wat voor een soort overeenkomst(en) de bemiddelaar bemiddeling verleent, bijvoorbeeld een koopovereenkomst. Ook de werkzaamheden die de bemiddelaar in het kader van de bemiddeling uitvoert staan in de bemiddelingsovereenkomst. Daarnaast worden in de bemiddelingsovereenkomst de overige rechten en plichten van de bemiddelaar en van de opdrachtgever omschreven.

Bemiddelingsvergoeding

De bemiddelingsvergoeding waarop de bemiddelaar recht heeft staat in de bemiddelingsovereenkomst. De bemiddelaar heeft recht op een bemiddelingsvergoeding zodra door zijn bemiddeling de overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde tot stand is gekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat de vergoeding niet afhankelijk is van het resultaat van de bemiddelingswerkzaamheden van de bemiddelaar en dat de vergoeding ook verschuldigd is indien niet succesvol een overeenkomst met een derde door tussenkomst van de bemiddelaar tot stand is gekomen.

Einde van de bemiddelingsovereenkomst

In de bemiddelingsovereenkomst wordt omschreven wanneer de bemiddelingsovereenkomst eindigt. De bemiddelingsovereenkomst kan bijvoorbeeld door opzegging beëindigd worden en/of kan van rechtswege eindigen op het moment dat de bemiddelaar de bemiddelingsopdracht voltooid heeft. Ook kunnen in de bemiddelingsovereenkomst ontbindingsgronden worden opgenomen, zoals niet nakomen van de bemiddelingsovereenkomst en een faillissementsaanvraag van een van de partijen.

Algemene voorwaarden voor bemiddelingsbureau

Worden de bemiddelingswerkzaamheden uitgevoerd door een bemiddelingsbureau, dan kan het bemiddelingsbureau zijn algemene voorwaarden op de bemiddelingsovereenkomst van toepassing verklaren. In de bemiddelingsovereenkomst dient dan verwezen te worden naar de algemene voorwaarden. Voor informatie over het opstellen van algemene voorwaarden voor bemiddelingswerkzaamheden zie Algemene voorwaarden bemiddelingsbureau.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring