Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Leveringsvoorwaarden opstellen

Voor uw bedrijf kunnen wij volledige en rechtsgeldige leveringsvoorwaarden opstellen. Bij het opstellen van leveringsvoorwaarden wordt uiteraard rekening gehouden met alle producten en/of diensten die u levert. De opgestelde leveringsvoorwaarden zijn volledig maatwerk.

Prijs leveringsvoorwaarden opstellen: vanaf € 349,-

Ja, ik wil leveringsvoorwaarden laten opstellen

Heeft u interesse en het laten opstellen van de leveringsvoorwaarden voor uw bedrijf, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

  • Uw bedrijfsgegevens;
  • Een omschrijving van de producten en/of diensten die uw bedrijf levert.

Deze informatie kunt u vrijblijvend via de e-mail of telefonisch 070-3923995 verstrekken. Of u vraagt via de website een offerte aan voor leveringsvoorwaarden opstellen.

Werkwijze leveringsvoorwaarden opstellen

Nadat wij de informatie over uw bedrijf hebben ontvangen, sturen wij een offerte voor het opstellen van de leveringsvoorwaarden. Gaat u akkoord met de offerte, dan nemen wij telefonisch contact met u op om de inhoud van de leveringsvoorwaarden te bespreken. De leveringsvoorwaarden worden opgesteld aan de hand van de informatie die wij van u ontvangen. Daarnaast worden de leveringsvoorwaarden volledig aangevuld met bepalingen die voor uw bedrijf van belang zijn.

Leveringsvoorwaarden gebruiken

Het is belangrijk dat leveringsvoorwaarden correct gebruikt worden. Indien de leveringsvoorwaarden niet op de juiste wijze aan de afnemer kenbaar zijn gemaakt, dan kan geen beroep worden gedaan op de leveringsvoorwaarden. De leveringsvoorwaarden dienen voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de afnemer ter hand te worden gesteld. Indien alleen op de factuur wordt verwezen naar de leveringsvoorwaarden, dan is dat te laat, aangezien de overeenkomst dan al tot stand is gekomen.

De leveringsvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld via de e-mail naar de klant gestuurd worden of middels een link kan naar de leveringsvoorwaarden op uw website verwezen worden. Ontvangt de klant een papieren offerte, dan kunnen de leveringsvoorwaarden op de achterkant van de offerte gedrukt worden. Let er dan wel op dat het lettertype van de leveringsvoorwaarden niet onleesbaar klein is. Op de offerte of in uw aanbod dient u duidelijk te verwijzen naar uw leveringsvoorwaarden. Dit kan door bijvoorbeeld de volgende tekst in de offerte op te nemen:

Op deze offerte en op alle overeenkomsten die u met [naam bedrijf] aangaat, zijn de leveringsvoorwaarden van [naam bedrijf] van toepassing. Door het geven van uw akkoord op de offerte verklaart u akkoord te gaan met de leveringsvoorwaarden van [naam bedrijf].”

Leveringsvoorwaarden vs. algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden zijn een soort algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden is de wettelijke definitie. De term leveringsvoorwaarden wordt vaak gebruikt indien het voorwaarden betreft van een bedrijf dat producten levert.

Inhoud leveringsvoorwaarden

Wat er in de leveringsvoorwaarden voor uw bedrijf moet staat, is o.a. afhankelijk van de producten en/of diensten die u levert en van de handelswijze van uw bedrijf. Over het algemeen worden de volgende onderwerpen in leveringsvoorwaarden opgenomen: facturatie- en betalingsafspraken, leveringscondities, aansprakelijkheidsbeperkingen, verplichtingen van de afnemer, overmacht en, indien van toepassing, garantie.

Leveringsvoorwaarden vertalen

Leveringsvoorwaarden opstellen is niet het enige waarbij wij u van dienst kunnen zijn. Wij kunnen ook de vertaling van uw leveringsvoorwaarden verzorgen, zie Algemene voorwaarden vertalen. Indien u producten en/of diensten levert aan afnemers in het buitenland, dan dienen de leveringsvoorwaarden te zijn geschreven in de taal die de afnemer begrijpt.

Voor meer informatie over leveringsvoorwaarden opstellen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring