Algemene voorwaarden detailhandel

Verkoopt u fysieke producten in een winkel aan consumenten, dan vallen deze werkzaamheden onder detailhandel. De algemene voorwaarden van een detailhandelaar moeten voldoen aan het consumentenrecht. Verkoopt u tevens producten aan bedrijven, dan kan in de algemene voorwaarden, daar waar nodig, een onderscheid worden gemaakt tussen de klant zijnde een bedrijf en de klant zijnde een consument.

Algemene voorwaarden laten opstellen voor detailhandel

Heeft u algemene voorwaarden voor uw detailhandel nodig, dan kunnen wij deze voor u opstellen.

Prijs opstellen algemene voorwaarden detailhandel: vanaf € 349,- 

Voor vragen over het opstellen van algemene voorwaarden voor uw detailhandel kunt u contact met ons opnemen. Het aanvragen van een offerte voor het opstellen van algemene voorwaarden voor detailhandel kan middels onderstaand formulier.

Inhoud van algemene voorwaarden voor detailhandel

In de algemene voorwaarden van een detailhandel zullen o.a. de volgende bepalingen worden opgenomen:

  • Totstandkoming van de koopovereenkomst;
  • Of de klant een geplaatste bestelling kan annuleren en zo ja, de eventuele annuleringskosten die aan de klant in rekening worden gebracht. Zie voor meer informatie hierover Algemene voorwaarden en annuleringskosten;
  • De betalingscondities, indien levering (deels) op rekening geschiedt;
  • Indien van toepassing, de garantie die op de geleverde producten wordt verleend, de wijze waarop de klant een beroep kan doen op de garantie en wanneer de garantie komt te vervallen;
  • Voor zover van toepassing, bepalingen i.v.m. de levering, installatie en/of montage van de producten;
  • De verplichtingen van de klant.

Detailhandel en webshop

Verkoopt u niet alleen producten via een winkel, maar ook via een webshop, dan heeft u te maken met de Wet handhaving consumentenbescherming. In een dergelijk geval dient er in de algemene voorwaarden een onderscheid te worden gemaakt tussen de koopovereenkomsten die offline en de koopovereenkomsten die online tot stand komen.

Ontbinding koop via webshop

De koopovereenkomst die via een webshop tot stand komt, kan door de klant kosteloos binnen 14 dagen na de levering van de gehele bestelling ontbonden worden (het herroepingsrecht), tenzij er sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen. Doet de klant een beroep op zijn herroepingsrecht, dan moet hij het geleverde product binnen de wettelijke termijn naar de verkoper terugsturen. De verkoper dient de klant op de juiste wijze te informeren over het herroepingsrecht.

Ontbinding koop in fysieke winkel

De klant heeft niet het recht de koopovereenkomst die in een fysieke winkel tot stand is gekomen binnen 14 dagen te ontbinden. Veel winkels vermelden op de aankoopbon dat de klant het product binnen een bepaalde termijn kan retourneren (in de originele staat en verpakking). Dit is een extra service van de winkelier die aan de klant wordt verleend. De winkelier is niet wettelijk verplicht een retournering te accepteren. Worden producten speciaal voor de klant besteld en/of op maat gemaakt en door de winkelier is aan de klant het recht verleend om de bestelling te annuleren, dan zal meestal door de winkelier annuleringskosten aan de klant in rekening worden gebracht.

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring