Europese richtlijn consumentenrechten en e-commerce wetgeving

Op 25 oktober 2011 is de Europese Richtlijn betreffende consumentenrechten in werking getreden. Met deze richtlijn wordt beoogd dat de wetgeving van de verschillende lidstaten consumenten op gelijke wijze beschermen bij het sluiten van internationale koopovereenkomsten via het internet. Bedrijven die via een webshop internationaal handel drijven hoeven daardoor minder met verschillende nationale wetgeving rekening te houden.

De nieuwe e-commerce regels

Hieronder een korte omschrijving van een aantal nieuwe e-commerce regels:

– Informatieplichten

 • De wijze waarop aan de informatieplicht kan worden voldaan wordt versoepeld. Onder duurzame gegevensdrager wordt nu ook verstaan een e-mailbericht;
 • De verkoper is verplicht voor het tot stand komen van de koopovereenkomst zijn telefoonnummer en e-mailadres kenbaar te maken;
 • De verkoper moet meer informatie aan de consument verstrekken.

– Herroepingsrecht

 • De termijn waarbinnen de consument de koop op afstand kosteloos kan ontbinden is verlengd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen, het zogenaamde herroepingsrecht. Zie voor meer in informatie over het herroepingsrecht¬†Herroepingsrecht bij bestelling via webshop;
 • Wijst de verkoper de consument niet op het herroepingsrecht zoals hierboven omschreven, dan heeft de consument het recht de koopovereenkomst te ontbinden gedurende een periode van 1 jaar. Deze termijn was 3 maanden;
 • De verkoper dient de consument een Modelformulier voor herroeping te sturen, die de consument dient te gebruiken om het product te retourneren als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Dit formulier kan schriftelijk of via de e-mail aan de consument verstrekt worden. Verstrekt de verkoper dit formulier niet, dan heeft de consument het recht de koopovereenkomst te ontbinden gedurende een periode van 1 jaar. De verkoper dient de ontvangst van het retourformulier te bevestigen. Nadat de koopovereenkomst is ontbonden, dient de consument het product binnen 14 dagen naar de verkoper terug te sturen.

– Bestelknop

De consument moet er uitdrukkelijk mee akkoord gaan dat hij een betalingsverplichting jegens de verkoper heeft. In de meeste webshops wordt een bestelling geplaatst doordat de koper op de knop “Plaats bestelling” klikt. Door de wetswijziging dient daar bijvoorbeeld vermeld te worden “Plaats bestelling met betalingsverplichting“. Erkent de consument niet uitdrukkelijk de betalingsverplichting, dan is de consument niet aan de koopovereenkomst gebonden.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring