Blog rechtsgebied: E-commerce

Wettelijke eisen webshop

Indien de overeenkomsten die u sluit met uw klanten via een webshop tot stand komen en uw klanten consumenten zijn, dan heeft u te maken met het consumentenrecht en in het bijzonder met de Wet handhaving consumentenbescherming.

Lees verder >

Wie betaalt verzendkosten bij herroepingsrecht?

De consument die via een webshop een product heeft besteld, heeft het recht de koopovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden en het geleverde product terug te sturen, het zogenaamde herroepingsrecht.

Lees verder >

Herroepingsrecht en de uitzonderingen

De consument die een product via een webshop bestelt, heeft, ingevolge de Wet handhaving consumentenbescherming, het recht binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst te ontbinden en het geleverde product terug te sturen. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan mogen geen annuleringskosten aan de consument in rekening worden gebracht.

Lees verder >

Herroepingsrecht de nieuwe regels

Door de Wet handhaving consumentenbescherming zijn nieuwe regels in werking getreden i.v.m. het herroepingsrecht. Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen. De herroepingstermijn is verlengd.

Lees verder >

Herroepingsrecht bij bestelling via webshop

Het herroepingsrecht is het recht van een consument die via een webshop een bestelling heeft geplaatst om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De consument heeft niet het recht om de overeenkomst te ontbinden indien sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen.

Lees verder >

Algemene voorwaarden webshop wat moet er in staan?

In de algemene voorwaarden voor een webshop dienen in begrijpelijke taal de rechten en plichten van de koper en van de webshop te worden opgenomen, zoals voor wie de verzendkosten zijn, conformiteit, op welke wijzen(n) klachten ingediend kunnen worden en indien van toepassing de garantie.

Lees verder >

Modelformulier herroepingsrecht

De verkoper die via een webshop producten aan consumenten verkoopt, is verplicht de consument het door de wetgever vastgestelde modelformulier te sturen waarmee de consument de koopovereenkomst die via de webshop tot stand is gekomen kan ontbinden. De consument is niet verplicht gebruik te maken van het modelformulier.

Lees verder >

Europese richtlijn consumentenrechten en e-commerce wetgeving

Op 25 oktober 2011 is de Europese Richtlijn betreffende consumentenrechten in werking getreden. Met deze richtlijn wordt beoogd dat de wetgeving van de verschillende lidstaten consumenten op gelijke wijze beschermen bij het sluiten van internationale koopovereenkomsten via het internet.

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie