Wettelijke eisen webshop

Indien de overeenkomsten die u sluit met uw klanten via een webshop tot stand komen en uw klanten consumenten zijn, dan heeft u te maken met het consumentenrecht en in het bijzonder met de Wet handhaving consumentenbescherming.

Het ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden

Op de website dient een duidelijke link naar de algemene voorwaarden te staan. De consument dient voordat hij zijn bestelling plaatst of voordat hij het digitale registratieformulier instuurt, aan te klikken dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Voor meer informatie hierover zieĀ Ter beschikking stellen algemene voorwaarden webshop.

Plaatsen van de bestelling

Aan de consument moet duidelijk kenbaar worden gemaakt dat door het plaatsen van een bestelling in de webshop hij een betalingsverplichting jegens de verkoper heeft. Op de knop waarmee de bestelling in de webshop wordt geplaatst, dient een tekst te staan waaruit de betalingsverplichting volgt, zoals “Bestelling met betalingsverplichting”. Een bestelknop met daarop alleen de tekst “Bevestigen”, “Akkoord” of “Plaats bestelling” is niet voldoende.

Digitale bevestiging van de bestelling

Direct nadat de bestelling is geplaatst, dient via de e-mail naar de consument een bevestiging van de bestelling te worden gestuurd. In deze bevestigingse-mail kan als bijlage het Europese modelformulier voor herroeping gevoegd worden. Zie voor informatie over en het downloaden van dit modelformulierĀ Modelformulier voor uitoefenen herroepingsrecht.

De bedenktijd

De consument die een product via een webshop heeft besteld, heeft het recht de koopovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten die onderdeel uitmaken van de bestelling te ontbinden. Dit recht van de consument wordt het herroepingsrecht genoemd. Het is niet toegestaan de klant die een beroep doet op zijn herroepingsrecht een vergoeding in rekening te brengen. Zie voor meer informatie over het herroepingsrecht Herroepingsrecht bij bestelling via webshop.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring