Vooruitbetaling eisen bij webshop toegestaan?

Van klanten, voor wie wij de algemene voorwaarden voor hun webshop opstellen, krijgen wij vaak de vraag:

“Is het eisen van vooraf betalen bij een webshop toegestaan?”

Nee, het eisen van vooruitbetaling bij een consumentenkoop is niet toegestaan. In de wet, artikel 7:26 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW), is namelijk opgenomen dat bij een consumentenkoop de koper alleen verplicht kan worden tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs. Echter komen wij, ondanks het bovengenoemde verbod, vaak tegen dat webshops vooruitbetaling eisen. De bestelling wordt dan pas geleverd nadat de webshop de betaling van de bestelling heeft ontvangen. Dit is in strijd met artikel 7:26 lid 2 BW.

Bestelling van een dienst

Het verbod op het eisen van vooruitbetaling bij een webshop geldt niet indien de consument via de webshop een dienst bestelt. In een dergelijk geval is er namelijk geen sprake van een consumentenkoop (er wordt niet een fysieke zaak gekocht).

Ten minste 1 achteraf betaalmogelijkheid

Indien de klant wil afrekenen voor een bestelling die via een website geplaatst is, dan kunnen aan de klant meerdere betaalmogelijkheden worden aangeboden. Ten minste één van deze betaalmogelijkheden dient een achteraf betaling te zijn. Door de consument minimaal één achteraf betaalmogelijkheid aan te bieden, wordt de consument niet verplicht vooraf te betalen, maar kan hij er zelf voor kiezen. Het is dus wel toegestaan om vooruitbetaling aan te bieden, bijvoorbeeld via iDEAL, mits er ook één of meerdere achteraf betaalmogelijkheden zijn. De verschillende betaalmogelijkheden kunnen opgesomd worden in de algemene voorwaarden.

Afwijken in algemene voorwaarden niet toegestaan

Het is niet toegestaan van artikel 7:26 lid 2 BW af te wijken in algemene voorwaarden. Dit betekent dat het in strijd met de wet is om in algemene voorwaarden op te nemen dat het via de webshop bestelde product naar de klant opgestuurd wordt nadat de webshop de betaling van het volledige factuurbedrag heeft ontvangen. Het is wel toegestaan om in een individueel beding, zoals in een koopovereenkomst, van de wettelijke regeling af te wijken en gehele vooruitbetaling overeen te komen.

Klant is bedrijf: vooruitbetaling B2B webshop

Indien alleen bedrijven bestellingen kunnen plaatsen via de webshop of indien bij het plaatsen van een bestelling een onderscheid wordt gemaakt tussen de klant zijnde een consument en de klant zijnde een bedrijf, bijvoorbeeld doordat een bedrijf zijn KvK-nummer moet invullen, dan kan van een bedrijf wel vooruitbetaling van het volledige factuurbedrag van de bestelling geëist worden. Het verbod op het eisen van gehele vooruitbetaling geldt niet indien de klant een bedrijf is (B2B verkoop).

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring