Vooruitbetaling eisen bij webshop toegestaan?

Veel webshops eisen vooruitbetaling. De bestelling wordt dan pas geleverd nadat de webshop eigenaar de betaling van de bestelling heeft ontvangen. Dit is wettelijk niet toegestaan indien de klant een consument is. In de wet, artikel 7:26 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), is namelijk opgenomen dat bij een consumentenkoop de koper alleen verplicht kan worden tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.

Uitzondering op verbod

Het verbod op het eisen van vooruitbetaling bij een webshop geldt niet indien de consument via de webshop een dienst bestelt. In een dergelijk geval is er namelijk geen sprake van een consumentenkoop.

Ten minste één mogelijkheid tot achteraf betalen

Indien de klant wil afrekenen voor een bestelling die via een website geplaatst is, dan kunnen aan de klant meerdere betaalmogelijkheden worden aangeboden. Ten minste één van deze betaalmogelijkheden dient een achteraf betaling te zijn, bijvoorbeeld levering onder rembours of het sturen van een factuur. Door de consument minimaal één achteraf betaalmogelijkheid aan te bieden, wordt de consument niet verplicht vooruit te betalen, maar kan hij er zelf voor kiezen. Het is dus wel toegestaan om vooruitbetaling aan te bieden, bijvoorbeeld via iDEAL, mits er ook één of meerdere achteraf betaalmogelijkheden zijn.

Indien u extra kosten moet maken voor het aanbieden van een achteraf betaalmogelijkheid, zoals bij levering onder rembours het geval is, dan mogen deze extra kosten aan de consument in rekening worden gebracht. Consumenten kiezen vaak voor vooruitbetaling via iDEAL, omdat het makkelijk is en daarvoor meestal geen extra kosten aan de consument in rekening worden gebracht.

Afwijken in algemene voorwaarden niet toegestaan

Het is niet toegestaan van artikel 7:26 lid BW af te wijken in algemene voorwaarden. Dit betekent dat het in strijd met de wet is om in algemene voorwaarden op te nemen dat het via de webshop bestelde product naar de klant opgestuurd wordt nadat de webshop de betaling van het volledige factuurbedrag heeft ontvangen. Het is wel toegestaan om in een individueel beding, zoals in een koopovereenkomst, van de wettelijke regeling af te wijken en gehele vooruitbetaling overeen te komen.

Klant is bedrijf: vooruitbetaling B2B webshop

Indien alleen bedrijven bestellingen kunnen plaatsen via de webshop of indien bij het plaatsen van een bestelling een onderscheid wordt gemaakt tussen de klant zijnde een consument en de klant zijnde een bedrijf, bijvoorbeeld doordat een bedrijf zijn KvK-nummer moet invullen, dan kan van een bedrijf wel vooruitbetaling van het volledige factuurbedrag van de bestelling geëist worden. Het verbod op het eisen van gehele vooruitbetaling geldt niet voor een bedrijf.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 06 – 15 29 23 97

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Algemene voorwaarden
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie