Wie betaalt verzendkosten bij herroepingsrecht?

De consument die via een webshop een product heeft besteld, heeft het recht de koopovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden en het geleverde product terug te sturen, het zogenaamde herroepingsrecht. In artikel 6:230r Burgerlijk Wetboek is over de kosten van het ontbinden van de koopovereenkomst binnen de bedenktijd het volgende opgenomen:

De handelaar vergoedt na ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 230o onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.

Dit betekent dat geen annuleringskosten aan de consument en rekening mogen worden gebracht.

Verzendkosten voor toesturen van product

Na de ontbinding van de koopovereenkomst dient de koopprijs van het product + de verzend- of afleveringskosten voor het toesturen van het product door de verkoper aan de consument te worden terugbetaald.

Verzendkosten voor terugsturen van product

De verzendkosten voor het terugsturen van het product naar de verkoper door de consument zijn wel voor rekening van de consument, tenzij de verkoper heeft nagelaten de consument mede te delen dat hij deze kosten moet dragen. Voordat de consument de bestelling via de webshop kan plaatsen, moet duidelijk aan de consument kenbaar worden gemaakt dat de consument de verzend- of afleveringskosten voor het terugsturen van het product moet betalen indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 06 – 15 29 23 97

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Algemene voorwaarden
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie