Wie betaalt verzendkosten bij herroepingsrecht?

De consument die via een webshop een product heeft besteld, heeft het recht de koopovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden en het geleverde product terug te sturen, het zogenaamde herroepingsrecht. Een vraag die wij vaak krijgen omtrent het herroepingsrecht is: “Wie betaalt de verzendkosten bij een beroep op het herroepingsrecht?”

Het antwoord dient in twee├źn gespitst te worden:

a. De webshop betaalt de verzendkosten voor het opsturen van het product naar de klant;
b. De klant betaalt de verzendkosten voor het terugsturen van het product naar de webshop.

Ad. a: Webshop betaalt verzendkosten voor opsturen

De verzendkosten voor het opsturen naar de klant van het product dienen bij een beroep op het herroepingsrecht betaald te worden door de webshop. Deze verzendkosten dienen dus samen met de aankoopprijs aan de klant terugbetaald te worden. In artikel 6:230r lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) staat namelijk het volgende:

De handelaar vergoedt na ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 230o onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.

Indien aan de klant geen verzendkosten in rekening zijn gebracht, dan dient bij een beroep op het herroepingsrecht alleen de aankoopprijs aan de klant te worden terugbetaald.

Geen terugbetaling bijkomende kosten

Ingevolge artikel 6:230r lid 1 BW dient de webshop de leveringskosten terug te betalen. Het gaat om de standaardleveringskosten. Indien de klant bij het plaatsen van de bestelling voor een andere wijze van levering heeft gekozen, bijvoorbeeld een spoedlevering, en deze wijze van levering is duurder dan de standaardlevering die de webshop aanbiedt, dan zijn de extra kosten voor deze andere leveringswijze bij een beroep op het herroepingsrecht voor rekening van de klant. In een dergelijk geval dient de webshop alleen de verzendkosten voor de standaardlevering aan de klant terug te betalen.

Uitzondering

Er geldt een uitzondering op de regel dat de webshop de verzendkosten moet terugbetalen. Indien de klant een product terugstuurt, maar een of meerdere producten uit dezelfde bestelling wel houdt, dan is de webshop niet verplicht de verzendkosten of de transportkosten voor het bezorgen van de bestelling aan de klant terug te betalen.

B2B webshop, klant is geen consument

De wetsartikelen over het herroepingsrecht gelden enkel voor consumenten en niet voor bedrijven die een bestelling plaatsen via een webshop. Een B2B webshop is niet gebonden aan het herroepingsrecht. Als service kan een B2B webshop wel aan zijn zakelijke klanten het recht verlenen om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden, maar is daartoe niet verplicht. Indien een B2B webshop het herroepingsrecht aan zijn klanten verleent, dan mag de B2B webshop bepalen of hij wel of niet de verzendkosten aan de klant terugbetaalt bij een beroep op het herroepingsrecht.

Ad. b: Klant betaalt verzendkosten voor terugsturen

De webshop is niet verplicht de verzendkosten of transportkosten voor het retourneren te vergoeden indien de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht. Bepaalde webshops verlenen de service dat het terugsturen van het product wordt betaald door de webshop, bijvoorbeeld door het verstrekken van een retourlabel, maar een webshop is dat niet verplicht. Indien een webshop de retourkosten niet wenst te betalen, dan zijn de retourkosten voor rekening van de klant, mits de webshop heeft voldaan aan zijn informatieplicht, zie hieronder.

Informatieplicht webshop retourkosten

Indien de webshop wenst dat de verzendkosten of transportkosten voor het retourneren van een product bij een beroep op het herroepingsrecht voor rekening van de klant zijn, dan dient de webshop voordat de klant de bestelling plaatst aan de klant kenbaar te maken dat deze kosten voor zijn rekening zijn. Indien het product niet met de gewone post teruggestuurd kan worden, dan dient de webshop tevens aan de klant kenbaar te maken de kosten voor het terugzenden van het product. De informatieplichten staan in artikel 7:230m BW.

Toelichting op de wet i.v.m. het kenbaar maken van de hoogte van de retourkosten

Uit de memorie van toelichting van het bovengenoemde wetsartikel volgt dat het niet noodzakelijk is exact de hoogte van de retourkosten kenbaar te maken. Aan de informatieplicht is tevens voldaan door een prijsopgaaf van een mogelijke vervoerder en de geschatte prijs voor het vervoer te verstrekken. Als geen geschatte prijs kan worden gegeven, dan is het voldoende dat de webshop kenbaar maakt een raming van de maximale kosten. Deze raming kan gebaseerd zijn op de kosten die de webshop heeft gemaakt om het product bij de klant af te leveren.

Algemene voorwaarden met retourbeleid nodig?

Indien u een webshop start, dan is het verstandig om over algemene voorwaarden te beschikken. In deze algemene voorwaarden worden o.a. duidelijk het retourbeleid en alle afspraken omtrent het herroepingsrecht omschreven. Voor uw webshop stellen wij maatwerk algemene voorwaarden op. Voor meer informatie over het laten opstellen van algemene voorwaarden voor uw webshop, neemt u contact met ons op. Via onze website vraagt u eenvoudig een vrijblijvende offerte aan voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw webshop.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring