Herroepingsrecht bij bestelling via webshop

Het herroepingsrecht houdt in dat een consument het recht heeft kosteloos de koopovereenkomst die op afstand tot stand is gekomen te ontbinden. Met andere woorden: Bestelling bij een webshop kan gratis geannuleerd worden. Het herroepingsrecht geldt voor B2C webshops. Een B2B webshop is niet gebonden aan het herroepingsrecht.

Bedenktijd bij herroepingsrecht

De periode waarin de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht is 14 dagen, ook wel de bedenktijd genoemd. De bedenktijd begint te lopen op het moment dat de consument de gehele bestelling heeft ontvangen. Binnen de bedenktijd dient de consument een beroep te doen op zijn herroepingsrecht. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag gebruiken, testen of passen zoals hij dat in een fysieke winkel zo mogen doen.

Beroep op herroepingsrecht

De consument kan op meerdere manieren een beroep doen op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld:

  1. Door een e-mail te sturen naar de webshop waarin de consument duidelijk kenbaar maakt dat hij (een deel van) de bestelling annuleert en terugstuurt;
  2. Het aanmelden van de retournering via de website van de webshop;
  3. Het terugsturen van de bestelling zonder voorafgaande aanmelding. Indien de consument de producten terugstuurt zonder voorafgaande aanmelding, dan dient de consument bij de retourzending een document te voegen waaruit duidelijk blijkt dat de consument een beroep doet op het herroepingsrecht.

Indien de consument kiest voor optie 1 of 2, dan heeft de consument 14 dagen de tijd na deze melding de producten terug te sturen. Kiest de consument voor optie 3, dan dient hij de producten terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling. De consument is niet verplicht de reden van de retournering aan de webshop kenbaar te maken.

Aan de consument dient een (digitaal) formulier beschikbaar te worden gesteld waarmee hij een beroep kan doen op het herroepingsrecht. Volgens de wet dient gebruik te worden van het Europees Modelformulier voor herroepingsrecht. Uit de praktijk volgt dat veel webshops beschikken over een eigen retourformulier. Tot op heden lijkt dit door de wetgever geaccepteerd te worden.

Terugsturen van de bestelling en verzendkosten

De consument is bij een beroep op het herroepingsrecht verantwoordelijk voor het tijdig terugsturen van de bestelling. Het risico van de retourzending rust bij de consument. Indien de consument de kosten dient te betalen voor het terugsturen van het product, dan dienen deze kosten duidelijk aan de consument kenbaar te worden gemaakt. Indien bij het plaatsen van de bestelling verzendkosten voor het opsturen van de bestelling aan de consument in rekening zijn gebracht, dan dienen deze verzendkosten aan de consument terugbetaald te worden. Voor meer informatie hierover zie Wie betaalt verzendkosten bij beroep op herroepingsrecht?

Terugbetalen van de prijs

Als de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dan dient de prijs van de geretourneerde producten, inclusief de verzendkosten voor het opsturen, aan de consument te worden terugbetaald. Deze terugbetaling dient te geschieden binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht. De consument kan de terugbetaling pas vorderen van de webshop nadat de webshop de producten retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggestuurd naar de webshop, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Uitzonderingen op herroepingsrecht

De wetgever heeft een aantal uitzonderingen gemaakt waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is. Hierbij valt te denken aan producten die op maat worden gemaakt, producten die snel kunnen bederven en producten die om hygiƫnische redenen niet geretourneerd kunnen worden. Voor meer informatie over de uitzonderingen op het herroepingsrecht zie Herroepingsrecht en de wettelijke uitzonderingen.

Algemene voorwaarden en herroepingsrecht

De afspraken omtrent het herroepingsrecht staan vaak in de algemene voorwaarden van de webshop. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van algemene voorwaarden voor webshops. Via onze website kunt u eenvoudig een offerte aanvragen voor webshop voorwaarden opstellen. Indien u niet alleen via een webshop verkoopt, maar ook in een fysieke winkel, dan wordt daarmee rekening gehouden bij het opstellen van de algemene voorwaarden. Voor een koopovereenkomst die in een fysieke winkel tot stand komt, geldt het herroepingsrecht niet.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring