Vooruitbetaling bij consumentenkoop

I.v.m. vooruitbetaling bij een consumentenkoop is in artikel 7:26 lid 2 tweede zin Burgerlijk Wetboek (BW) het volgende opgenomen:

(…) Bij een consumentenkoop kan de koper tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht“.

In algemene voorwaarden kan van deze wettelijke bepaling niet worden afgeweken. Wel is het mogelijk om in een individueel beding, bijvoorbeeld in een koopovereenkomst, van deze bepaling af te wijken. Artikel 7:26 lid 2 BW geldt enkel voor consumenten en niet voor bedrijven.

Vooruitbetaling bij bestelling via een webshop

Indien de koopovereenkomst via een webshop tot stand komt, dan is het tevens niet toegestaan de consument te verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs. Een beding in de algemene voorwaarden van een webshop waarin is opgenomen dat de klant de gehele koopprijs vooraf dient te betalen, kan door de klant zijnde een consument vernietigd worden.

Bij een webshop dient minstens één betaalmogelijkheid aan te worden geboden waarmee de consument achteraf of bij aflevering kan betalen. Als de consument kan kiezen voor ten minste één betaalmogelijkheid achteraf of bij aflevering, dan wordt hij niet verplicht tot vooruitbetaling. Kiest de consument bij de bestelling in een webshop, waar ook een achteraf of bij aflevering betaalmogelijkheid wordt aangeboden, voor een betaalmogelijkheid waarmee hij de totale prijs vooraf betaalt, dan is dat de vrijwillige keuze van de consument. In een dergelijk geval is er geen sprake van een verplichting tot vooraf betalen en handelt de webshop niet in strijd met het bovengenoemde artikel 7:26 lid 2 BW.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring