Herroepingsrecht de nieuwe regels

Door de Wet handhaving consumentenbescherming zijn nieuwe regels in werking getreden i.v.m. het herroepingsrecht. Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

De herroepingstermijn is verlengd

De termijn waarbinnen de consument een beroep moet doen op zijn herroepingsrecht is verlengd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. De termijn vangt aan op het moment dat de consument alle producten die onderdeel zijn van de bestelling heeft ontvangen.

Modelformulier verplicht

Aan de consument moet het Europese modelformulier voor herroeping verstrekt worden. Dit modelformulier kan de consument gebruiken als hij een beroep wil doen op zijn herroepingsrecht, zie Modelformulier voor herroeping.

Ontvangstbevestiging verplicht beroep op herroepingsrecht

De ontvangstbevestiging is aan de wet toegevoegd. Indien de consument via de website van de verkoper of via de e-mail aan de verkoper kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan moet de verkoper de consument een bevestiging sturen dat hij de verklaring van de consument heeft ontvangen.

Informatieplicht kosten terugsturen

De kosten van het terugsturen van het product kunnen alleen voor rekening van de consument komen indien voor het plaatsen van de bestelling aan de consument kenbaar is gemaakt dat de kosten voor het terugsturen van het product voor zijn rekening komen. Wordt dit niet aan de consument kenbaar gemaakt, dan zijn de kosten voor het terugsturen van het product voor rekening van de verkoper.

Informatieplicht i.v.m. het herroepingsrecht

De procedures rond het herroepingsrecht dienen duidelijk aan de consument kenbaar gemaakt te worden, zoals de voorwaarden, de herroepingstermijn, de wijze waarop de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en het terugbetalen van de aankoopprijs. Hiervoor kan een Europees standaard formulier gebruikt worden, zie voor dit formulier en de instructies voor het invullen van het formulier Modelformulier informatie herroepingsrecht.

Herroepingstermijn verlengd als verkoper informatieplicht schendt

Indien de verkoper niet voldoet aan al zijn informatieplichten die volgen uit de wet, zieĀ Wettelijke eisen webshop, dan wordt de herroepingstermijn verlengd van 14 kalenderdagen naar 12 maanden. Voor de wetswijziging was de sanctie op het niet voldoen aan de informatieplichten verlenging van de herroepingstermijn van 3 maanden.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring