Consumentenrecht en algemene voorwaarden

In de wet zijn bepalingen opgenomen waarvan niet in de algemene voorwaarden kan worden afweken, indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst die met een consument wordt aangegaan. Een consument is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De algemene voorwaarden die van toepassing worden verklaard op een overeenkomst die met een consument wordt aangegaan, moeten duidelijk en begrijpelijk zijn, want in geval van twijfel over de betekenis van een beding in de algemene voorwaarden, prevaleert de voor de consument gunstigste uitleg.

Vernietigbaar beding in algemene voorwaarden

In artikel 6:233 sub a Burgerlijk Wetboek is het volgende opgenomen i.v.m. de vernietigbaarheid van een beding in algemene voorwaarden:

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand komen, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij.

Indien de klant een consument is, dan zijn in de wet een aantal bedingen omschreven die onredelijk bezwarend zijn of waarvan vermoed wordt dat ze onredelijk bezwarend zijn, de zogenaamde zwarte lijst en de grijze lijst. Zie voor meer informatie hierover Zwarte en grijze lijst algemene voorwaarden. Bedingen in algemene voorwaarden die voorkomen in een van deze lijsten kunnen door de klant zijnde een consument vernietigd worden.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring