Algemene voorwaarden wet en regelgeving

Op algemene voorwaarden kan alleen een beroep worden gedaan indien de algemene voorwaarden niet in stijd zijn met de wet en de wederpartij op de juiste wijze in kennis is gesteld van de algemene voorwaarden.

Wanneer zijn algemene voorwaarden in strijd met de wet?

Algemene voorwaarden zijn in strijd met de wet indien in de algemene voorwaarden een of meerdere bepalingen staan waarvan de inhoud niet in overeenstemming is met dwingendrechtelijke wetsbepalingen. Dwingendrechtelijke wetsbepalingen zijn bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken. In het consumentenrecht komen veel bepalingen voor waarvan niet ten nadele van de consument mag worden afgeweken. Daarnaast zijn in de wet de zwarte lijst en de grijze lijst opgenomen waarin een opsomming staat van bepalingen die (vermoedelijk) onredelijk bezwarend zijn indien de wederpartij een consument is, zie Zwarte en grijze lijst algemene voorwaarden.

Hoe wijs ik de wederpartij op mijn algemene voorwaarden?

U dient uw wederpartij ervan op de hoogte te stellen dat op de overeenkomst uw algemene voorwaarden van toepassing zijn, zie ook Informatieplicht bij algemene voorwaarden. De wederpartij dient kennis te kunnen nemen van de algemene voorwaarden die u hanteert. Dit kan door de algemene voorwaarden als bijlage in een e-mail naar de klant te sturen of door te verwijzen middels een link naar de algemene voorwaarden op uw website.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring