Wat moet er in algemene voorwaarden staan?

De inhoud van de algemene voorwaarden bestaat uit een opsomming van de algemene rechten en plichten van de klant en van de gebruiker van de algemene voorwaarden. De volgende bepalingen maken meestal onderdeel uit van algemene voorwaarden:

 • Definities;
 • Totstandkoming van de overeenkomst;
 • Annulering;
 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant;
 • (Op)levering;
 • Facturatie, betaling en incassokosten;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 • Overmacht;
 • Opschorting en ontbinding;
 • Intellectuele eigendomsrechten;
 • Klachtenafhandeling;
 • Geheimhouding;
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Dit is slechts een opsomming van een aantal gebruikelijke bepalingen in algemene voorwaarden. De inhoud van de algemene voorwaarden is o.a. afhankelijk van verschillende factoren zoals uw bedrijfsactiviteiten, uw werkwijze en wie uw klanten zijn. Het is mogelijk dat de bovengenoemde opsomming in uw geval niet volstaat en dat meer onderwerpen in uw algemene voorwaarden verwerkt dienen te worden of dat bepaalde onderwerpen uit de opsomming in uw geval niet van toepassing zijn.

Leesbare en duidelijke algemene voorwaarden

De inhoud van de algemene voorwaarden dient zodanig te zijn, dat uw klanten de algemene voorwaarden goed kunnen lezen en begrijpen. Derhalve dient voor de algemene voorwaarden niet een te klein lettertype te worden gebruikt. Daarnaast dienen in de algemene voorwaarden geen juridische termen te worden gebruikt waarvan de betekenis niet algemeen bekend is.

Om de leesbaarheid van de algemene voorwaarden te bevorderen dient de volgorde van de algemene voorwaarden logisch te zijn, dus niet de bepaling “Totstandkoming van de overeenkomst” na de bepaling “Uitvoering van de overeenkomst”. Het nummeren van de artikelen in de algemene voorwaarden is van belang, zodat eenvoudig naar een ander artikel in de algemene voorwaarden verwezen kan worden.

Algemene voorwaarden voor uw bedrijf nodig?

Heeft u duidelijke algemene voorwaarden voor uw bedrijf nodig, dan vraagt u eenvoudig via de website een offerte aan voor het opstellen van uw algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden die wij opstellen zijn maatwerk. Dit betekent dat de inhoud van de algemene voorwaarden volledig wordt afgestemd op uw bedrijfsactiviteiten en handelswijze.

Voordat wij de algemene voorwaarden opstellen, wordt in een telefoongesprek de inhoud van de algemene voorwaarden met u besproken. Daarna worden de algemene voorwaarden opgesteld. Zie Algemene voorwaarden opstellen voor meer informatie over het laten opstellen van uw algemene voorwaarden.

Bedrijven en consumenten als klant

Zijn uw klanten zowel bedrijven als consumenten, dan dient bij het opstellen van algemene voorwaarden een onderscheid te worden gemaakt tussen de klant zijnde een bedrijf en de klant zijnde een consument. In de wet zijn namelijk dwingendrechtelijke bepalingen opgenomen, waarvan niet kan worden afgeweken als de klant een consument is. Zie voor meer informatie hierover Zwarte en grijze lijst algemene voorwaarden.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring