Algemene voorwaarden controleren

Heeft u zelf algemene voorwaarden opgesteld, (bijna) gratis uw algemene voorwaarden gedownload, algemene voorwaarden van een concurrent (deels) overgenomen of zijn uw algemene voorwaarden gemaakt met een generator, dan kunnen wij kosteloos een check uitvoeren op uw algemene voorwaarden. Bij het controleren van de algemene voorwaarden wordt o.a. naar het volgende gekeken:

  • Bevat de algemene voorwaarden bepalingen die in strijd zijn met de wet;
  • Zijn de algemene voorwaarden compleet;
  • Sluiten de algemene voorwaarden aan bij de werkzaamheden die uw bedrijf uitvoert;
  • Staan er geen tegenstrijdigheden in de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden controleren is gratis

Voor het laten controleren van uw algemene voorwaarden stuurt u de algemene voorwaarden via de e-mail of het onderstaande formulier naar ons toe. Nadat wij de algemene voorwaarden hebben ontvangen, wordt zo spoedig mogelijk een aanvang gemaakt met het controleren van de algemene voorwaarden en ontvangt u onze bevindingen van de algemene voorwaarden via de e-mail.

FORMULIER ALGEMENE VOORWAARDEN CONTROLEREN

Indien tijdens het controleren van de algemene voorwaarden blijkt dat de algemene voorwaarden niet correct of niet volledig zijn en/of niet aansluiten bij uw bedrijfsactiviteiten, dan ontvangt u een vrijblijvende offerte voor het aanpassen en/of uitbreiden van uw algemene voorwaarden.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie