AI algemene voorwaarden laten controleren

Indien u algemene voorwaarden heeft opgesteld met behulp van AI (kunstmatige intelligentie), zoals ChatGPT, dan voeren wij gratis een check uit op deze AI algemene voorwaarden. Middels het onderstaande formulier of via de e-mail stuurt u uw AI algemene voorwaarden in. Het insturen van uw AI algemene voorwaarden is geheel vrijblijvend en kosteloos. Zo spoedig mogelijk, meestal binnen 3 werkdagen, voeren wij de controle uit op de AI algemene voorwaarden en sturen wij de bevindingen van de voorwaarden via de e-mail.

Gratis check op AI algemene voorwaarden

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Waar controleren wij de AI algemene voorwaarden op?

Bij het controleren van de AI algemene voorwaarden kijken wij o.a. naar het volgende:

Zijn de AI algemene voorwaarden in overeenstemming van de huidige wet- en regelgeving

Indien delen van de AI algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan kan dat grote gevolgen hebben. Een bepaling in algemene voorwaarden die niet rechtsgeldig is, kan nietig zijn of door uw klant vernietigd worden. Dit betekent dat u op de nietige of vernietigde bepaling geen beroep kunt doen.

Zijn uw klanten consumenten dat is o.a. van belang dat in de AI algemene voorwaarden geen bepalingen staan die in strijd zijn met het consumentenrecht of met de zwarte en de grijze lijst. Voor meer informatie hierover zie ons blogartikel Zwarte en grijze lijst algemene voorwaarden.

Sluiten de AI algemene voorwaarden aan bij uw bedrijfsactiviteiten

Om dit te controleren is het van belang dat u bij het insturen van de AI algemene voorwaarden uw bedrijfsactiviteiten aan ons kenbaar maakt. Bij het controleren gaan wij na of de inhoud van de AI algemene voorwaarden klopt gezien de producten/diensten die u aanbiedt en/of de werkzaamheden die u uitvoert. Ook wordt er gekeken of bepalingen verwijderd dienen te worden die gezien uw bedrijfsactiviteiten niet relevant zijn.

Zijn de AI algemene voorwaarden compleet

Het spreekt voor zich dat tijdens het controleren gekeken wordt of de AI algemene voorwaarden alle bepalingen bevatten die belangrijk zijn. Eén van de onderwerpen die daarbij extra aandacht verdient, is het artikel met de aansprakelijkheidsbeperkingen. Wij gaan bij de controle na of in de AI algemene voorwaarden de juiste aansprakelijkheidsbeperkingen staan. Indien dat niet het geval is, dan laten wij u weten dat aansprakelijkheidsbeperkingen aan de AI algemene voorwaarden dienen te worden toegevoegd.

Staan geen tegenstrijdigheden in de AI algemene voorwaarden

Het is belangrijk dat in de AI algemene voorwaarden geen tegenstrijdigheden staan. Indien tegenstijdigheden in algemene voorwaarden staan, dan kan namelijk discussie met klanten ontstaan over welke afspraken in de algemene voorwaarden leidend zijn. Bij het controleren van de AI algemene voorwaarden gaan wij goed na of alle inhoud in overeenstemming is met elkaar.

Offerte AI algemene voorwaarden aanpassen

Nadat de controle op uw AI algemene voorwaarden volledig is uitgevoerd en het blijkt dat de AI algemene voorwaarden niet rechtsgeldig, correct en/of volledig zijn, dan laten wij dat via de e-mail weten. Wij sturen u dan een opsomming van de bepalingen in de AI algemene voorwaarden die aangepast dienen te worden en, voor zover er bepalingen ontbreken, een opsomming van onderwerpen die aan de AI algemene voorwaarden dienen te worden toegevoegd. Hierbij ontvangt u tevens een vrijblijvende offerte voor het aanpassen en uitbreiden van de AI algemene voorwaarden.

Werkwijze AI algemene voorwaarden corrigeren

Op het moment dat u ons de opdracht heeft verleend voor het aanpassen en uitbreiden van de AI algemene voorwaarden, worden de werkzaamheden ingepland. Onze levertijd staat duidelijk in de offerte en is afhankelijk van de omvang van de AI algemene voorwaarden en van hoe druk wij het hebben.

Met u wordt een telefonische afspraak gemaakt, zodat wij meer informatie kunnen vergaren over uw bedrijfsactiviteiten, handelswijze en gewenste afspraken. Vervolgens worden de AI algemene voorwaarden maatwerk. Dit betekent dat de AI algemene voorwaarden zodanig worden aangepast en uitgebreid, zodat de algemene voorwaarden correct en compleet zijn en geheel aansluiten bij uw bedrijfsactiviteiten en werkwijze. Hiervoor gebruiken wij uiteraard geen AI systeem, maar menselijke intelligentie ;-). De algemene voorwaarden specialist die de maatwerk werkzaamheden aan uw algemene voorwaarden uitvoert is mr. Mirjam Geuze.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring