Verschil tussen algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

In de algemene voorwaarden zijn de standaard regels opgenomen die u van toepassing verklaart op de overeenkomsten die u met uw wederpartijen aangaat. Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden die specifiek gericht zijn op de verkoop en levering van fysieke producten. 

De leveringsvoorwaarden worden van toepassing verklaard op de koopovereenkomsten die met afnemers worden aangegaan. De termen “algemene voorwaarden” en “leveringsvoorwaarden” worden vaak door elkaar gebruikt. Leveringsvoorwaarden zijn een bepaald soort algemene voorwaarden, maar algemene voorwaarden zijn niet per definitie leveringsvoorwaarden.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring