Incassokosten in algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden kan de hoogte van de incassokosten worden opgenomen. Daarbij kan bijvoorbeeld een percentage van het gevorderde bedrag worden opgenomen. De rechter kan de in de algemene voorwaarden opgenomen incassokosten matigen.

Wetswijziging incassokosten

Op 1 juli 2012 is i.v.m. incassokosten een nieuwe wet in werking getreden. In de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten is o.a. het volgende bepaald:

  • Naar de klant dient eerst een aanmaning te worden gestuurd waarin de klant 14 dagen de tijd wordt geboden om de openstaande factuur te voldoen, voordat incassokosten aan de klant in rekening kan worden gebracht;
  • De incassokosten dient berekend te worden als een percentage van het factuurbedrag dat open staat;
  • Het minimum bedrag bedraagt € 40,-. Dit bedrag mag naast de wettelijke rente aan de klant in rekening worden gebracht.

De nieuwe regeling is voor de klant zijnde een consument van dwingend recht. Dit betekent dat niet ten nadele van de consument van deze regeling mag worden afgeweken. Indien uw klant een bedrijf is, dan kan in de algemene voorwaarden wel van de wettelijke regeling worden afgeweken en kan bijvoorbeeld een hogere minimale incassovergoeding worden opgenomen.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring