Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden &
AVG

Indien uw organisatie persoonsgegevens verwerkt in opdracht van klanten, dan dienen de afspraken i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd te worden. Dit kan door aan de algemene voorwaarden een hoofdstuk “De verwerkersovereenkomst” toe te voegen waarin de bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens worden opgenomen.

Prijs algemene voorwaarden AVG proof maken: vanaf € 399,-

Verwerkersovereenkomst in algemene voorwaarden

Als uw bedrijf een “verwerker” is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan bent u verplicht met uw klanten een verwerkersovereenkomst aan te gaan. De verwerkersovereenkomst kan een apart contract zijn dat door u en uw klant wordt ondertekend. Uit de praktijk blijkt dat dit omslachtig is. In de AVG staat dat de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens gemaakt dienen te worden middels een overeenkomst of een overige rechtshandeling. Dit laatste betekent dat het niet noodzakelijk is een apart contract af te sluiten, maar dat de afspraken over de verwerking van de persoonsgegevens ook opgenomen mogen worden in algemene voorwaarden.

Heeft u interesse in het toevoegen van een verwerkersovereenkomst aan uw algemene voorwaarden, dan vraagt u telefonisch 0516 – 427298 of via de e-mail een vrijblijvende offerte aan. Bij uw offerteaanvraag ontvangen wij graag een omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten.

Beschikt u nog helemaal niet over algemene voorwaarden voor uw bedrijf, dan is dat uiteraard geen probleem. In een dergelijk geval stellen wij maatwerk algemene voorwaarden voor u op en wordt aan deze nieuwe algemene voorwaarden een verwerkersovereenkomst toegevoegd.

Algemene voorwaarden AVG proof laten maken

Als wij uw algemene voorwaarden AVG proof maken, dan worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Aan uw algemene voorwaarden wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd met daarin de afspraken i.v.m. de persoonsgegevens die uw bedrijf in opdracht van klanten verwerkt (de verwerkersovereenkomst);
 • In de algemene voorwaarden wordt een verwijzing gemaakt naar uw privacyverklaring. (Een privacyverklaring is een ander document dan een verwerkersovereenkomst, zie hieronder voor een uitleg van het verschil);
 • Uw huidige algemene voorwaarden worden gecontroleerd en daar waar nodig aangepast en uitgebreid. Bij deze controle wordt o.a. gekeken of in uw algemene voorwaarden bepalingen staan die in strijd zijn met de wet, waaronder de AVG, en of uw algemene voorwaarden aansluiten bij uw bedrijfsactiviteiten.

Verschil verwerkersovereenkomst en privacyverklaring

Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen u en uw klanten waarin de afspraken worden opgenomen i.v.m. de persoonsgegevens die u in opdracht van de klant verwerkt. In een privacyverklaring staat informatie over de persoonsgegevens die u ten behoeve van uw eigen onderneming verwerkt. Hierbij kunt u denken aan een relatiedatabase met daarin opgeslagen de contactgegevens van natuurlijke personen, zoals contactpersonen van klanten en leveranciers. Deze natuurlijke personen worden in de AVG gedefinieerd als “betrokkenen”. Jegens de betrokkenen heeft u ingevolge de AVG informatieplichten. In een privacyverklaring staan deze informatieplichten. Voor het laten opstellen van een privacyverklaring die voldoet aan de AVG, zie privacyverklaring opstellen.

Privacyverklaring en algemene voorwaarden

Het is gebruikelijk een privacyverklaring op uw website te plaatsen. Vervolgens kan in de algemene voorwaarden met een link verwezen worden naar deze privacyverklaring. Een privacyverklaring kan geen onderdeel zijn van de algemene voorwaarden, aangezien in de algemene voorwaarden enkel bepalingen staan die gelden voor uw klanten. De reikwijdte van een privacyverklaring is breder. Betrokkenen zijn niet alleen klanten, maar ook potentiële klanten en leveranciers en in sommige gevallen zijn websitebezoekers ook betrokkenen in de zin van de AVG.

Verwerkersovereenkomst verplicht?

Of een verwerkersovereenkomst verplicht is, hangt af van uw bedrijfsactiviteiten. Een verwerkersovereenkomst is verplicht op het moment dat u persoonsgegevens verwerkt in opdracht van uw klanten. “Verwerken van persoonsgegevens” is in de AVG een breed begrip. Onder verwerken in de zin van de AVG wordt o.a. verstaan het inzien, opslaan, vastleggen en doorsturen van persoonsgegevens.  Bedrijven die (meestal) persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Een administratiekantoor;
 • Een ICT-dienstverlener;
 • Een softwareontwikkelaar;
 • Een hostingbedrijf.

 

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring