Algemene voorwaarden verplicht?

Nee, een bedrijf is niet verplicht over algemene voorwaarden te beschikken. In de wet is niet de verplichting opgenomen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten. Dit neemt niet weg dat het niet beschikken over algemene voorwaarden grote gevolgen kan hebben voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld doordat uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schades die in algemene voorwaarden uitgesloten hadden kunnen worden, zie ook Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden.

Verzekeraar verplicht algemene voorwaarden

Vanwege het feit dat in algemene voorwaarden aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen kunnen worden, eisen veel verzekeraars dat algemene voorwaarden worden gehanteerd. Is het i.v.m. het afsluiten van een verzekering verplicht algemene voorwaarden te hebben, dan dienen de algemene voorwaarden niet alleen te voldoen aan de wet, maar ook aan de eisen die de verzekeraar stelt.

Algemene voorwaarden nodig? Vraag vrijblijvend een offerte aan voor algemene voorwaarden.

Voordelen algemene voorwaarden

Het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden op de overeenkomsten die u aangaat heeft o.a. de volgende voordelen:

 1. Beperking van aansprakelijkheid: In de algemene voorwaarden worden aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen, zogenaamde exoneratiebedingen. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn een opsomming van situaties en verschillende soorten schades waarvoor uw bedrijf niet aansprakelijk is. Het werken met algemene voorwaarden beperkt de risico’s van uw bedrijf;
 2. Verplichtingen van klanten op papier: In de algemene voorwaarden staan de algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden van uw klanten;
 3. Gevolgen niet tijdig betalen in algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden bevatten de betalingsvoorwaarden en de gevolgen indien de klant niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden. Dit is relevant voor een eventueel incassotraject;
 4. Annuleringskosten in rekening brengen: Annuleert een klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering of tussentijds, dan worden de gevolgen daarvan in de algemene voorwaarden opgenomen, zoals het betalen van annuleringskosten. Voor meer informatie over annuleringskosten in algemene voorwaarden zie Algemene voorwaarden en annuleringskosten;
 5. Duidelijkheid bij overmacht: In de algemene voorwaarden staan de gevolgen indien uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet of tijdelijk niet mogelijk is. Daarbij staat ook een opsomming van omstandigheden die vallen onder overmacht;
 6. Procederen dicht bij huis: Mocht u een geschil hebben met een klant, dan staat in de algemene voorwaarden dat de rechter bevoegd is in het arrondissement waar uw bedrijf gevestigd is.

Algemene voorwaarden verplicht voor een webshop?

Ook een webshop is wettelijk niet verplicht algemene voorwaarden te hanteren. Maar een webshop heeft wel bepaalde informatieplichten. Zie voor de wettelijke eisen van een webshop en voor de informatieplicht van een webshop eigenaar Wettelijke eisen webshop. Voor een webshop is het ook belangrijk over goede algemene voorwaarden te beschikken, zodat het voor de klanten duidelijk is wat hun rechten en plichten zijn.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring