Stilzwijgende verlenging abonnement en algemene voorwaarden

Het is niet toegestaan een abonnement of overeenkomst met een consument stilzwijgend te verlengen voor een bepaalde tijd. Een beding in de algemene voorwaarden die hiermee in strijd is, is onredelijk bezwarend. Er gelden de volgende regels i.v.m. abonnementen:

  • Het is niet toegestaan een abonnement na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend te verlengen voor een bepaalde duur;
  • Het abonnement mag wel stilzwijgend verlengd worden voor onbepaalde duur, indien de klant het abonnement te allen tijde kan opzeggen en de opzegtermijn niet langer is dan 1 maand;
  • De klant moet een abonnement dat schriftelijk of digitaal is afgesloten op dezelfde wijze kunnen opzeggen.

Verlenging abonnement voor bepaalde duur

Het is mogelijk om een verlopen abonnement voor een bepaalde duur te verlengen. De verlenging mag alleen niet stilzwijgend geschieden. Voor de verlenging van het abonnement voor een bepaalde duur is een handeling van de klant vereist. De klant dient bijvoorbeeld middels ondertekening van een formulier of door een link aan te klikken kenbaar te maken dat hij akkoord gaat met de verlenging van het abonnement voor de termijn van een x aantal maanden of voor een jaar.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring