Wet van Dam

Stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, zoals een abonnement, die is aangegaan met een consument is niet toegestaan (Wet van Dam). De regels die volgen uit de Wet van Dam zijn als volgt:

  • Het is niet toegestaan een overeenkomst met een consument na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend te verlengen voor een bepaalde duur;
  • De overeenkomst mag wel stilzwijgend verlengd worden voor onbepaalde duur, indien de klant de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen en de opzegtermijn niet langer is dan 1 maand;
  • De klant moet een overeenkomst die schriftelijk of digitaal is afgesloten op dezelfde wijze kunnen opzeggen.

Uitzondering voor tijdschriften en kranten

Voor tijdschriften, kranten, weekbladen e.d. geldt dat het abonnement wel stilzwijgend verlengd mag worden voor maximaal 3 maanden. Wordt een dergelijk abonnement met meer dan 3 maanden stilzwijgend verlengd, dan kan de klant het abonnement te allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring