Algemene voorwaarden sportschool

Op de overeenkomsten die een sportschool met zijn leden aangaat, verklaart de sportschool zijn algemene voorwaarden van toepassing. Vaak dient het lid op het (online) inschrijfformulier aan te vinken of aan te klikken dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de sportschool.

Wat moet er in de algemene voorwaarden voor een sportschool staan?

Huisregels

In de algemene voorwaarden kunnen de huisregels inclusief eventuele kledingvoorschriften van de sportschool worden opgenomen. Houdt het lid zich niet aan de huisregels, dan kan het lid de toegang tot de sportschool ontzegd worden.

Opzeggen abonnement

Indien het abonnement voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld voor 1 jaar, dan kan na het verstrijken van de looptijd het abonnement niet stilzwijgend verlengd worden voor een bepaalde tijd. Voor meer informatie hierover zie Stilzwijgende verlenging abonnement en algemene voorwaarden. De sportschool dient een uitdrukkelijk akkoord van het lid te ontvangen om het abonnement voor een bepaalde tijd te verlengen.

In de algemene voorwaarden dient te worden opgenomen op welke wijze het lid zijn abonnement kan opzeggen. Het abonnement moet op dezelfde wijze opgezegd kunnen als waarop het abonnement is aangegaan. Dus als het abonnement online is aangegaan, dan dient het lid het abonnement ook online te kunnen opzeggen.

Herroepingsrecht

Komt de overeenkomst met de sportschool via de website tot stand door het invullen en insturen van een online aanmeldformulier, dan dienen in de algemene voorwaarden bepalingen te worden opgenomen i.v.m. het herroepingsrecht.

Aansprakelijkheid & overmacht

In de algemene voorwaarden dient de aansprakelijkheid van de sportschool, binnen de grenzen van de wet, beperkt te worden. Tevens kunnen de afspraken worden opgenomen die van toepassing zijn op het moment dat er sprake is van overmacht.

Algemene voorwaarden voor sportschool nodig?

Voor uw sportschool kunnen wij complete en rechtsgeldige algemene voorwaarden opstellen. Bij het opstellen van de algemene voorwaarden wordt rekening gehouden met alle faciliteiten waarover uw sportschool beschikt.

Prijs opstellen algemene voorwaarden sportschool: vanaf € 449,-

Middels onderstaand formulier kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen voor het opstellen van algemene voorwaarden voor uw sportschool.

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring