Algemene voorwaarden online training

Geeft u online trainingen, dan is het belangrijk over goede en duidelijke algemene voorwaarden te beschikken. Door algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op de overeenkomst voor het volgen van de online training, is het voor de deelnemers duidelijk wat hun rechten en plichten zijn. De overeenkomst voor het volgen van de online training kan online, via een website, tot stand komen, maar bijvoorbeeld ook via de e-mail of door het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst.

Algemene voorwaarden voor online training laten opstellen

Voor de online trainingen die u verzorgt, stellen wij rechtsgeldige algemene voorwaarden op.

Prijs opstellen algemene voorwaarden online training: vanaf € 449,-

Voor vragen over het opstellen van algemene voorwaarden voor een online training kunt u via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 contact met ons opnemen. Meer informatie over het laten opstellen van algemene voorwaarden en over onze werkwijze is te vinden op Algemene voorwaarden opstellen.

Inhoud algemene voorwaarden voor online trainingen

Wat er in uw algemene voorwaarden wordt opgenomen is o.a. afhankelijk van: wie uw klanten zijn, zijn dat particulieren en/of bedrijven en organisaties; het soort trainingen dat u online geeft; de wijze waarop de overeenkomst tot deelname aan de online training tot stand komt. Vaak maken de volgende onderwerpen onderdeel uit van de algemene voorwaarden voor online trainingen (dit is een niet-limitatieve opsomming):

 • Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de deelnemers;
 • Wanneer de vergoeding voor de online training betaald dient te worden;
 • Gevolgen indien de vergoeding niet tijdig wordt betaald;
 • Gevolgen indien de overeenkomst voor of tijdens de online training wordt geannuleerd (de annuleringsvoorwaarden);
 • Overmacht;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 • Op welke wijze(n) klachten ingediend kunnen worden;
 • Intellectuele eigendomsrechten;
 • Verwijzing naar privacy beleid (i.v.m. de AVG).

Offerte aanvragen algemene voorwaarden online training

Middels het onderstaande formulier vraagt u een offerte aan voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw online trainingen. Bestaan uw bedrijfsactiviteiten niet alleen uit het geven van online trainingen, maar dienen de algemene voorwaarden ook betrekking te hebben op andere bedrijfsactiviteiten, dan ontvangen wij graag een zo volledig mogelijke omschrijving van al uw werkzaamheden.

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring