Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Annuleringsvoorwaarden opstellen

Wilt u duidelijk afspraken met uw klanten vastleggen i.v.m. het annuleren van overeenkomsten, opdrachten of orders, dan kunnen wij daarvoor de annuleringsvoorwaarden opstellen. Annuleringsvoorwaarden kunnen, op uw verzoek, worden toegevoegd aan uw huidige algemene voorwaarden of de annuleringsvoorwaarden worden als apart document geleverd.


Prijs annuleringsvoorwaarden opstellen: vanaf € 199,-

Ja, ik heb interesse in het laten opstellen van annuleringsvoorwaarden

Wilt u annuleringsvoorwaarden voor uw bedrijf laten opstellen, dan ontvangen wij graag via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 de volgende informatie:

  • Een omschrijving van het soort opdrachten, orders en/of werkzaamheden waarvoor de annuleringsvoorwaarden opgesteld dienen te worden;
  • Of uw wederpartijen zakelijke afnemers, particuliere afnemers of beide zijn.

U kunt ook eenvoudig via onze website een offerte aanvragen voor annuleringsvoorwaarden opstellen.

Werkwijze annuleringsvoorwaarden opstellen

Voordat een aanvang wordt gemaakt met het opstellen van uw annuleringsvoorwaarden wordt telefonisch contact met u opgenomen om de details van de annuleringsvoorwaarden te bespreken. Daarna stelt mr. Mirjam Geuze de annuleringsvoorwaarden op. Op verzoek kunnen de annuleringsvoorwaarden verwerkt worden in uw huidige algemene voorwaarden. Beschikt u nog niet over algemene voorwaarden, dan kunnen wij tevens de algemene voorwaarden voor uw bedrijf opstellen. Nadat de annuleringsvoorwaarden geleverd zijn, kunt u kosteloos wijzigingen doorgeven, mocht dat nodig zijn.

Wat wordt er in de annuleringsvoorwaarden opgenomen?

De inhoud van de annuleringsvoorwaarden is afhankelijk van het soort overeenkomsten dat u met uw afnemers aangaat en van wie uw afnemers zijn (bedrijven en/of consumenten). Zijn uw afnemers zowel zakelijke als particuliere afnemers, dan wordt in de annuleringsvoorwaarden, daar waar nodig, een onderscheid gemaakt tussen zakelijke afnemers en particuliere afnemers. Dit kan noodzakelijk zijn omdat consumenten in de wet meer worden geschermd dan zakelijke afnemers en van bepaalde wetsartikelen niet ten nadele van de afnemer zijnde een consument kan worden afgeweken. De volgende onderwerpen kunnen onderdeel zijn van de annuleringsvoorwaarden:

  • Welke overeenkomsten wel en welke overeenkomsten niet geannuleerd kunnen worden;
  • Op welke wijze(n) afnemers de overeenkomst kunnen annuleren;
  • De annuleringskosten die in rekening worden gebracht. De hoogte van de annuleringskosten kan afhankelijk worden gesteld van het moment waarop de afnemer de overeenkomst annuleert;
  • De overige verplichtingen die de afnemer heeft op het moment dat hij de overeenkomst annuleert.

Annuleringskosten en het herroepingsrecht

Let op: Indien een consument een beroep toekomt op het herroepingsrecht en hij de overeenkomst annuleert, dan is het niet toegestaan annuleringskosten aan de consument in rekening te brengen. Bij een terecht beroep op het herroepingsrecht is annulering kosteloos. De consument kan o.a. een beroep doen op het herroepingsrecht indien de overeenkomst via een webshop, telefonisch of buiten de verkoopruimte tot stand is gekomen. Het herroepingsrecht geldt niet indien sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring