Blog rechtsgebied: Consumentenrecht

Koopovereenkomst en conformiteit

De conformiteit is in artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek opgenomen.

“De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.”

Dit betekent dat het geleverde product de eigenschappen moet bezitten die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Indien er sprake is van non-conformiteit, dan kan de koper de correcte nakoming van de koopovereenkomst van de verkoper eisen.

Lees verder >

Leveringskosten bij consumentenkoop

In artikel 7:12 lid 1 Burgerlijk Wetboek is het volgende opgenomen i.v.m. de kosten van aflevering:

“Kosten van aflevering (…) komen ten laste van de verkoper”.

Het hierboven genoemde wetsartikel is regelend recht. Dat betekent dat hiervan kan worden afgeweken.

Lees verder >

Wat is de wettelijke klachttermijn?

Wil de koper er een beroep op kunnen doen dat het geleverde product gebrekkig is, dan heeft de koper een klachtplicht. De koper dient tijdig aan de verkoper kenbaar te maken dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Lees verder >

Wet handhaving consumentenbescherming

Per 13 juni 2014 is de Wet handhaving consumentenbescherming in werking getreden. De Wet handhaving consumentenbescherming vervangt o.a. de Wet overeenkomsten op afstand. De Wet handhaving consumentenbescherming is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten.

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie