Leveringskosten bij consumentenkoop

In artikel 7:12 lid 1 Burgerlijk Wetboek is het volgende opgenomen i.v.m. de kosten van aflevering:

Kosten van aflevering (…) komen ten laste van de verkoper“.

Het hierboven genoemde wetsartikel is regelend recht. Dat betekent dat hiervan kan worden afgeweken. Echter indien bij een consumentenkoop hiervan in de algemene voorwaarden ten nadele van de consument wordt afgeweken, dan is het desbetreffende beding onredelijk bezwarend en derhalve vernietigbaar. Het is wel mogelijk om in de koopovereenkomst zelf van deze bepaling af te wijken. Voor de klant dient voor het tot stand komen van de koopovereenkomst duidelijk te zijn wat de bijkomende kosten zijn en wat de totale prijs, dus inclusief afleveringskosten, van zijn bestelling is.

Verzendkosten bij bestelling via een webshop

Indien een koopovereenkomst via een webshop tot stand komt, dan dienen de eventuele verzend- of transportkosten duidelijk op de website vermeld te worden. Het enkel vermelden van de hoogte van de verzend- of transportkosten in de algemene voorwaarden is niet voldoende. Voordat de klant zijn bestelling via de website bevestigt, dient duidelijk de prijs van zijn bestelling inclusief de verzend- of transportkosten aan de klant kenbaar te worden gemaakt.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring