Algemene voorwaarden aannemer

Voor een aannemersbedrijf is het belangrijk om over algemene voorwaarden te beschikken, aangezien het uitvoeren van bouw- en aanverwante werkzaamheden risico’s met zich meebrengen. In de algemene voorwaarden moeten duidelijk de verplichtingen en verantwoordelijkheden van uw opdrachtgevers omschreven worden. Daarnaast is het belangrijk dat de aansprakelijkheid van het aannemersbedrijf wordt beperkt.

Algemene voorwaarden aannemer aannemingsbedrijf opstellen

Opdrachtgevers zijn bedrijven en consumenten

Zijn uw opdrachtgevers zowel bedrijven als consumenten, dan moet in de algemene voorwaarden een onderscheid gemaakt worden tussen de opdrachtgever zijnde een bedrijf en de opdrachtgever zijnde een consument. In de wet zijn namelijk een aantal bepalingen opgenomen waarvan niet ten nadele van consumenten mag worden afgeweken.

Algemene voorwaarden voor uw aannemersbedrijf laten opstellen

Voor uw aannemersbedrijf kunnen wij duidelijke en volledige algemene voorwaarden opstellen.

Prijs opstellen algemene voorwaarden aannemersbedrijf: vanaf € 499,-

Vragen over het laten opstellen van algemene voorwaarden voor uw aannemersbedrijf? Neem contact op, wij helpen u graag? Middels onderstaand formulier vraagt u snel en eenvoudig een offerte aan.

Opsomming voorbeelden van belangrijke bepalingen

De bepalingen die voor een aannemersbedrijf van belang kunnen zijn, zijn:

 • De kosten voor extra werkzaamheden;
 • Indien van toepassing, de garantie op het opgeleverde werk en/of op de geleverde goederen en wanneer de opdrachtgever geen beroep (meer) kan doen op de garantie;
 • De betalingsafspraken, zoals het betalen van een aanbetaling en de gevolgen van het niet tijdig betalen;
 • De (op)levering;
 • Indien u ook goederen levert, het eigendomsvoorbehoud;
 • Overmachtssituaties, het aannemersbedrijf is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor vertragingsschade indien het aannemersbedrijf wegens slechte weersomstandigheden de werkzaamheden niet kan uitvoeren;
 • Schades waarvoor het aannemersbedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Offerte aanvragen algemene voorwaarden opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

 

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring