Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Contract voor onderaanneming

Wordt een aangenomen project uitgevoerd door een of meerdere onderaannemers, dan kunnen wij daarvoor een onderaannemingscontract opstellen. De opgestelde onderaannemingsovereenkomst is volledig maatwerk. In de onderaannemingsovereenkomst worden duidelijk de rechten en plichten van de opdrachtgever en de onderaannemer omschreven.

Prijs onderaannemingsovereenkomst opstellen: vanaf € 499,-

Ja, ik wil een maatwerk onderaannemingscontract laten opstellen

Voor het sturen van een offerte voor het opstellen van een onderaannemingscontract ontvangen wij graag via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 een omschrijving van de werkzaamheden die de onderaannemer gaat uitvoeren. Vervolgens ontvangt u de prijs en de levertijd voor het opstellen van de maatwerk onderaannemingsovereenkomst.

>> Offerte aanvragen via de website voor onderaannemingscontract opstellen 

Werkwijze onderaannemingscontract opstellen

Voordat een aanvang wordt gemaakt met het opstellen van het onderaannemingscontract, wordt telefonisch contact met u opgenomen om de details van het onderaannemingscontract te bespreken. Vervolgens wordt het onderaannemingscontract opgesteld en via de e-mail in een Word-document naar u gestuurd. Indien nodig, kunt u na de levering van het onderaannemingscontract kosteloos eventuele gewenste wijzigingen doorgeven. De jurist die uw onderaannemingscontract opstelt is mr. Mirjam Geuze.

Wat is een onderaannemingsovereenkomst?

De onderaannemingsovereenkomst wordt in de wet gedefinieerd als “Aanneming van werk”. De onderaannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever (bijvoorbeeld de hoofdaannemer) tot het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard. De onderaanneming is niet in dienst van de opdrachtgever en ontvangt voor het tot stand brengen van het werk een vergoeding. Bij (onder)aanneming wordt meestal direct gedacht aan de bouw, maar er zijn ook andere werken van stoffelijke aard waarbij sprake is van (onder)aanneming, zoals het repareren van een auto, het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden of het onderhouden van een tuin.

Inhoud van onderaannemingsovereenkomst

De inhoud van een onderaannemingsovereenkomst is o.a. afhankelijk van de werkzaamheden die de onderaannemer uitvoert en of de onderaannemer een bedrijf is met meerdere medewerkers of een zzp’er is. Vaak worden de volgende onderwerpen in een onderaannemingscontract opgenomen:

 • Omschrijving van het werk dat de opdrachtgever heeft aangenomen. Eventueel kan verwezen worden naar de hoofdaannemingsovereenkomst;
 • Omschrijving van het deel van het aangenomen werk dat de onderaannemer dient op te leveren;
 • De locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden;
 • Verplichtingen van de onderaannemer, o.a. in verband met veiligheid;
 • De opleveringstermijn(en);
 • De vergoeding die de onderaannemer ontvangt of het tarief dat de onderaannemer hanteert;
 • De betalings- en facturatieafspraken;
 • De faciliteiten waarvoor de opdrachtgever zorg draagt;
 • Of het de onderaannemer is toegestaan het werk uit te besteden aan een derde;
 • Garantieafspraken;
 • Afspraken i.v.m. meerwerk;
 • Indien de onderaannemer een zzp’er is, bepalingen i.v.m. het zelfstandig ondernemerschap van de onderaannemer;
 • Afspraken over verzekeringen;
 • Of de btw verleggingsregeling van toepassing is;
 • Een verwijzing naar de inkoopvoorwaarden of onderaannemingsvoorwaarden van de opdrachtgever of naar de algemene voorwaarden van de onderaannemer.

Offerte aanvragen contract onderaanneming

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

 

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring