Algemene voorwaarden bouwbedrijf

Een bouwbedrijf moet over goede algemene voorwaarden beschikken. Een bouwbedrijf loopt namelijk tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden risico’s en in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen voor welke risico’s het bouwbedrijf niet aansprakelijk is.

Wat staat er in algemene voorwaarden voor een bouwbedrijf?

Zoals hierboven omschreven dienen in de algemene voorwaarden voor een bouwbedrijf de aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperkt te worden. Daarnaast zijn o.a. de volgende bepalingen van belang:

  • De facturatie- en betalingsafspraken. Van de opdrachtgever kan een aanbetaling worden verlangd. In de algemene voorwaarden dient dan te worden opgenomen dat pas een aanvang wordt gemaakt met de bouwwerkzaamheden op het moment dat het bouwbedrijf de aanbetaling heeft ontvangen;
  • Verplichtingen van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient o.a. zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht door het bouwbedrijf, bijvoorbeeld door het bouwbedrijf toegang te verlenen tot de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  • Overmacht. In de algemene voorwaarden voor een bouwbedrijf moet een opsomming van overmachtssituaties worden opgenomen. Het bouwbedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld en is niet verplicht tot het uitvoeren van de opdracht indien er sprake is van overmacht;
  • Extra kosten. In de algemene voorwaarden voor een bouwbedrijf moet worden opgenomen dat extra kosten die voortvloeien uit het wijzigen van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Algemene voorwaarden voor bouwbedrijf laten opstellen

Voor uw bouwbedrijf kunnen wij de algemene voorwaarden opstellen. De algemene voorwaarden worden volledig op maat gemaakt. Voor meer informatie over het laten opstellen van uw algemene voorwaarden zie Algemene voorwaarden opstellen.

Prijs opstellen algemene voorwaarden bouwbedrijf: vanaf € 499,-

Voor vragen over het opstellen van algemene voorwaarden voor uw bouwbedrijf kunt u contact met ons opnemen.

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring