Algemene voorwaarden installatie zonnepanelen

Indien uw bedrijfsactiviteiten (mede) bestaan uit de installatie van zonnepanelen, dan is het belangrijk dat uw bedrijf over algemene voorwaarden beschikt. In de algemene voorwaarden worden o.a. de verantwoordelijkheden van uw klanten opgenomen en aansprakelijkheidsbeperkingen. Voor het installeren van zonnepanelen stellen wij maatwerk algemene voorwaarden op.

Prijs algemene voorwaarden installatie zonnepanelen: vanaf € 499,-

Vragen over het laten opstellen van maatwerk algemene voorwaarden voor de installatie van zonnepanelen? Neem contact met ons op, wij helpen u graag.

Stappenplan algemene voorwaarden laten opstellen


1. Offerte aanvragen

U vraagt via de e-mail, telefonisch 0516 – 427298 of via de website een vrijblijvende offerte aan voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor het installeren en, indien van toepassing, verkopen van zonnepanelen. Wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte met de vaste prijs en de levertijd voor het opstellen van uw algemene voorwaarden.

2. Gesprek en opstellen maatwerk algemene voorwaarden

Nadat u uw akkoord heeft gegeven op de offerte, wordt een telefonische afspraak met u gemaakt. Tijdens dit gesprek worden aan u vragen gesteld over o.a. uw werkwijze en over de afspraken die u met uw klanten wenst te maken. Tijdens dit gesprek kunt u ook uw specifieke wensen ten aanzien van de algemene voorwaarden aan ons kenbaar maken. Na dit gesprek worden de algemene voorwaarden opgesteld. Mr. Mirjam Geuze is de jurist (meester in de rechten) die uw algemene voorwaarden opstelt.

Indien u naast de installatie van zonnepanelen nog andere bedrijfsactiviteiten heeft, zoals de verkoop van zonnepanelen en/of andere (installatie)werkzaamheden, dan vernemen wij dat graag van u en wordt hiermee rekening gehouden bij het opstellen van de algemene voorwaarden. Zijn uw klanten bedrijven (zakelijke afnemers) en particulieren, dan wordt, daar waar nodig, in de algemene voorwaarden een onderscheid gemaakt tussen de klant zijnde een bedrijf en de klant zijnde een particulier.

3. Levering & facturatie

De maatwerk algemene voorwaarden worden in een Word-document naar u gemaild. U ontvangt de factuur voor het opstellen van de algemene voorwaarden bij de levering.

4. Correctieronde

Indien u na de levering van de algemene voorwaarden nog vragen heeft over de algemene voorwaarden en/of aanpassingen wenst, dan kunt u contact met ons opnemen. Aanpassingen worden kosteloos verwerkt.

5. Gebruik van de algemene voorwaarden

Na de levering gaat u uw algemene voorwaarden gebruiken. Dit betekent dat u uw klanten voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst m.b.t. de installatie van de zonnepanelen dient te wijzen op de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden. Daarnaast dient u uw klanten de mogelijkheid te geven de algemene voorwaarden te raadplegen. Voor meer informatie hierover zie Hoe verwijs ik naar algemene voorwaarden?

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

In de algemene voorwaarden voor de installatie van zonnepanelen zullen over het algemeen o.a. de volgende onderwerpen worden opgenomen:

 • Verplichtingen van de klant
  Hierbij dient o.a. gedacht te worden aan dat:
  (i) Alle informatie wordt verstrekt en alle overige medewerking wordt verleend die noodzakelijk is om de zonnepanelen te installeren;
  (ii) De vereiste vergunningen en/of toestemmingen voor het installeren van de zonnepanelen een verantwoordelijkheid is die bij de klant ligt;
  (iii) Tijdig toegang wordt verleend tot de locatie waar de zonnepanelen geïnstalleerd dienen te worden.
  Daarbij wordt ook vermeld wat de gevolgen zijn indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt.
 • Annulering
  Indien uw klant de overeenkomst tot het installeren van zonnepanelen annuleert, dan heeft u het recht annuleringskosten aan de klant in rekening te brengen. De hoogte van de annuleringskosten kan afhankelijk worden gesteld van het moment waarop de klant de overeenkomst annuleert.
 • Oplevering
  In de algemene voorwaarden staan de afspraken omtrent de oplevering en dat een kenbaar gemaakt opleveringstermijn geen fatale termijn is.
 • Facturatie- en betalingsafspraken
  In de algemene voorwaarden wordt opgenomen wanneer de klant voor de installatie van de zonnepanelen wordt gefactureerd, wanneer betaald dient te worden en de gevolgen indien de klant niet of niet tijdig betaalt.
 • Overmacht
  Bepaalde situaties leiden ertoe dat de zonnepanelen niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken geïnstalleerd kunnen worden. In de algemene voorwaarden wordt een opsomming gemaakt van de overmachtssituaties en van de gevolgen van een overmachtssituatie voor de installatie van de zonnepanelen.
 • Garantie
  Indien op de installatie (en de verkoop) van de zonnepanelen een garantie wordt verleend, dan kan in de algemene voorwaarden verwezen worden naar de garantievoorwaarden. Beschikt uw bedrijf niet over aparte garantievoorwaarden, dan kunnen wij die voor u opstellen, zie Garantievoorwaarden opstellen, of in de algemene voorwaarden wordt een uitgebreid artikel opgenomen met alle afspraken omtrent de garantie.
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen
  In de algemene voorwaarden staat een opsomming van schades waarvoor uw bedrijf niet aansprakelijk is en een beperking van het schadebedrag. Vaak eist een verzekeraar, voor het verzekeren van de risico’s die voortvloeien uit het installeren van zonnepanelen, dat duidelijke aansprakelijkheidsbeperkingen in de algemene voorwaarden staan.
 • AVG
  Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u bepaalde informatie omtrent de persoonsgegevens die u van uw klanten ontvangt. Deze informatieplichten staan in een privacyverklaring. In de algemene voorwaarden wordt een verwijzing gemaakt naar uw privacyverklaring. Het is gebruikelijk een privacyverklaring op de website te publiceren. Beschikt u nog niet over een privacyverklaring, dan kunnen wij die voor u opstellen, zie Privacyverklaring opstellen.

Offerte algemene voorwaarden installeren zonnepanelen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring