Algemene voorwaarden autoverhuur

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van maatwerk algemene voorwaarden voor de verhuur van auto’s en andere vervoersmiddelen. Aangezien het verhuren van auto’s risico’s met zich meebrengt, is het belangrijk dat een autoverhuurder over goede en duidelijke algemene voorwaarden beschikt.

Indien u algemene voorwaarden voor uw autoverhuurbedrijf nodig heeft, dan vraagt u middels de website, via de e-mail of telefonisch 070 -392 39 95 een offerte aan. Daarna sturen wij u via de e-mail een vrijblijvende offerte voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor de autoverhuur.

Prijs algemene voorwaarden autoverhuur opstellen: vanaf € 449,-

Beschikt u al over algemene voorwaarden voor uw autoverhuurbedrijf, maar weet u niet of uw algemene voorwaarden correct en volledig zijn, dan kunt u de algemene voorwaarden door ons laten controleren. Het laten controleren van uw algemene voorwaarden is gratis. Indien bepalingen niet juist zijn, in strijd zijn met het huurrecht of ontbreken, dan ontvangt u een offerte voor het aanpassen en uitbreiden van de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden autoverhuur opstellen

Ervaring in huurrecht

In het opstellen van algemene voorwaarden voor autoverhuur hebben wij jarenlange ervaring. Voor de verhuur van de volgende soorten vervoersmiddelen hebben wij de algemene voorwaarden opgesteld: personenauto’s, trouwauto’s, bussen, campers, tuk tuks, oldtimers en bedrijfswagens.

Door de kennis die wij in de loop der jaren hebben opgedaan, weten wij precies welke bepalingen belangrijk zijn om op te nemen in de algemene voorwaarden voor uw autoverhuurbedrijf.

Inhoud algemene voorwaarden autoverhuur

De inhoud van de algemene voorwaarden voor autoverhuur hangt af van verschillende factoren, zoals het soort auto’s dat wordt verhuurd en op welke wijze(n) een huurauto geboekt kan worden. Voordat wij starten met het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw autoverhuurbedrijf, bespreken wij telefonisch met u de inhoud van de algemene voorwaarden en de afspraken die u verwerkt wenst te hebben in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden volledig voor uw autoverhuurbedrijf op maat gemaakt. Indien uw bedrijf naast auto’s ook andere zaken verhuurt en/of aanvullende diensten verleent, dan wordt daar rekening mee gehouden bij het opstellen van de algemene voorwaarden.

De volgende bepalingen staan (vaak) in de algemene voorwaarden voor autoverhuur:

Totstandkoming van de huurovereenkomst

In de algemene voorwaarden wordt omschreven op welke wijze(n) de huurovereenkomst tot stand komt. Een huurovereenkomst kan bijvoorbeeld online stand komen middels het reserveringssysteem van een website. Indien de huurovereenkomst voor een huurauto via een website tot stand komt, dan is het belangrijk dat de algemene voorwaarden op de website staan gepubliceerd. De huurder dient voor of bij de totstandkoming van de huurovereenkomst gewezen te worden op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en dient de algemene voorwaarden te kunnen raadplegen.

Betalingsafspraken en waarborgsom

De betalingsafspraken en de afspraken over de terugbetaling van de borg staan in de algemene voorwaarden. De hoogte van de huurprijs en van de waarborgsom zijn kernafspraken. Deze afspraken horen niet thuis in de algemene voorwaarden en dienen op een andere wijze duidelijk met de huurder te worden overeengekomen, zoals in de huurovereenkomst of tijdens de boeking via een website.

Annulering van de huurovereenkomst

In de algemene voorwaarden staat wat de gevolgen zijn indien de huurder de huurovereenkomst annuleert. Op een huurovereenkomst is het herroepingsrecht niet van toepassing. Derhalve is het mogelijk annuleringskosten in rekening te brengen. De hoogte van de annuleringskosten kan afhankelijk worden gesteld van het moment waarop de huurder de huurovereenkomst annuleert.

Verplichtingen van de huurder

Een opsomming van de verplichtingen van de huurder staan in de algemene voorwaarden, alsmede de gevolgen indien de verplichtingen niet worden nagekomen. Het gevolg van het niet tijdig terugbrengen van de huurauto kan bijvoorbeeld zijn dat de huurder een aanvullende vergoeding dient te betalen. In de algemene voorwaarden voor autoverhuur is het artikel met de verplichtingen van de huurder een zeer uitgebreid artikel.

Schades & boetes

Belangrijk zijn de bepalingen i.v.m. schades die zijn ontstaan aan de huurauto tijdens de huurperiode. In de algemene voorwaarden staat omschreven wat de huurder moet doen bij schade aan de huurauto en welke schades voor rekening van de huurder zijn. In de algemene voorwaarden staat ook dat boetes die zijn gemaakt met de huurauto tijdens de huurperiode voor rekening van de huurder komen.

Aansprakelijkheid & overmacht

In de algemene voorwaarden staat een opsomming van de schades waarvoor de autoverhuurder niet aansprakelijk is, de zogenaamde aansprakelijkheidsbeperkingen. Ook staat er een opsomming van situaties die vallen onder overmacht. Indien er sprake is van overmacht, dan is de autoverhuurder niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de huurder daardoor lijdt.

Heeft u vragen over het laten opstellen van de algemene voorwaarden voor uw autoverhuurbedrijf, neemt contact op. Wij helpen u graag!

Offerte aanvragen opstellen algemene voorwaarden autoverhuur

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring