Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden specifiek voor de levering van producten en/of diensten. In algemene leveringsvoorwaarden staan o.a. de algemene rechten en plichten van uw afnemers, leveringsafspraken, facturatie- en betalingsafspraken en aansprakelijkheidsbeperkingen. Heeft u maatwerk algemene leveringsvoorwaarden nodig, dan kunnen wij voor uw bedrijf de algemene leveringsvoorwaarden opstellen.

Prijs algemene leveringsvoorwaarden opstellen: vanaf € 349,- 

Offerte algemene leveringsvoorwaarden opstellen

Om u een offerte te kunnen sturen voor het opstellen van algemene leveringsvoorwaarden voor uw bedrijf, ontvangen wij graag de volgende informatie:

  • Uw bedrijfsgegevens;
  • Omschrijving van de producten en/of diensten die uw bedrijf levert.

Deze informatie kunt u via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 aan ons verstrekken. Of u maakt eenvoudig gebruik van het online formulier voor het aanvragen van een offerte voor het opstellen van uw algemene leveringsvoorwaarden.

Werkwijze algemene leveringsvoorwaarden opstellen

Voordat een aanvang wordt gemaakt met het opstellen de algemene leveringsvoorwaarden wordt telefonisch contact met u opgenomen om de details van de algemene leveringsvoorwaarden te bespreken. Vervolgens worden de algemene leveringsvoorwaarden opgesteld. Bij het opstellen van de algemene leveringsvoorwaarden wordt rekening gehouden met alle producten en/of diensten die uw bedrijf levert en met de overige afspraken die u met uw afnemers maakt.

De algemene leveringsvoorwaarden worden via de e-mail in een Word-document naar u gestuurd. Als u na de levering nog vragen heeft over de geleverde algemene leveringsvoorwaarden of aanpassingen wenst, dan kunt u die doorgeven. Gewenste aanpassingen in de algemene leveringsvoorwaarden worden kosteloos verwerkt.

Ter hand stellen algemene leveringsvoorwaarden

Om een beroep te kunnen doen op uw algemene leveringsvoorwaarden dienen de algemene leveringsvoorwaarden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de afnemer ter hand te worden gesteld. De afnemer dient voordat hij zijn akkoord geeft op de overeenkomst dan wel voordat hij een bestelling plaatst de mogelijk te hebben om de algemene leveringsvoorwaarden te lezen. Om u te kunnen beroepen op de algemene leveringsvoorwaarden is het niet noodzakelijk dat de afnemer de algemene leveringsvoorwaarden ook werkelijk gelezen heeft.

Aanpassen van algemene leveringsvoorwaarden

Indien u al algemene leveringsvoorwaarden heeft, maar deze dienen aangepast te worden, dan kunnen wij dat ook voor u verzorgen. Zie Algemene voorwaarden aanpassen voor het insturen van uw algemene leveringsvoorwaarden.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring