Blog rechtsgebied: Intellectuele eigendomsrechten

Handelsnaamwet en het verbieden van het voeren van gelijke handelsnaam

Artikel 5 van de Handelsnaamwet luidt:

“Het is verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring