Wat is het portretrecht?

Het portretrecht geeft de geportretteerde het recht, onder bepaalde voorwaarden, zich te verzetten tegen publicatie van een foto, film of afbeelding waarop hij staat afgebeeld. Het portretrecht is opgenomen in de Auteurswet.

Portret in opdracht gemaakt

Wordt het portret in opdracht van de geportretteerde gemaakt, dan heeft de geportretteerde het recht zelf het portret te publiceren. Publicatie van het portret door derden mag dan alleen met toestemming van de geportretteerde.

Portret niet in opdracht gemaakt

Is de foto niet in opdracht van de geportretteerde gemaakt, dan is het portretrecht beperkt. De geportretteerde kan dan alleen publicatie van de foto verbieden als hij daar een redelijk belang bij heeft. Onder redelijk belang valt bijvoorbeeld privacyoverwegingen, het belang om niet publiekelijk belachelijk te worden gemaakt en een financieel belang.

Het financiƫle belang van de afgebeelde persoon speelt o.a. een rol indien de afgebeelde persoon een bekende persoonlijkheid is en zijn afbeelding wordt gebruikt voor het promoten van een product zonder dat de afgebeelde persoon daar toestemming voor heeft gegeven. Voor het gebruik van zijn bekendheid zal deze persoon, over het algemeen, een vergoeding wensen te ontvangen.

Geen beroep op portretrecht

De geportretteerde, die geen opdracht heeft gegeven tot het maken van de foto, kan geen beroep op zijn portretrecht doen indien:

  • De foto nieuwswaarde heeft;
  • De geportretteerde op de foto deel uitmaakt van een mensenmassa;
  • De geportretteerde niet herkenbaar op de foto staat.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring