Verkrijgen van auteursrechten

Het auteursrecht verkrijgt u automatisch indien u de maker van een werk bent in de zin van de Auteurswet, zie voor meer informatie Wie is de maker van een werk in de zin van de Auteurswet? en Werk in de zin van de Auteurswet.

De Auteurswet

In artikel 1 Auteurswet is het volgende opgenomen:

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

De maker van het werk heeft het recht zich te verzetten tegen het openbaar maken of verveelvoudigen van het werk zonder zijn toestemming. Naast dit alleenrecht heeft de maker van een werk persoonlijkheidsrechten, zie hierover het artikel Wat zijn persoonlijkheidsrechten?.

Voor het verkrijgen van het auteursrecht is het niet noodzakelijk het copyrightteken © op de website, bij een stuk tekst, logo of ontwerp te plaatsen. Het copyrightteken heeft in Nederland geen juridische betekenis.

Duur van het auteursrecht

I.v.m. de duur van het auteursrecht is in artikel 37 Auteurswet het volgende opgenomen:

Het auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren, te rekenen van de 1 januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker“.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring