Wat zijn persoonlijkheidsrechten?

De maker van het werk in de zin van de Auteurswet heeft persoonlijkheidsrechten. De persoonlijkheidsrechten zijn gebaseerd op de persoonlijke band die tussen de maker en zijn werk bestaat. De persoonlijkheidsrechten houden in het kort in dat de maker van een werk, zelfs nadat hij zijn auteursrechten heeft overgedragen, de volgende rechten heeft:

 • Het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam;
 • Het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan zijn naam;
 • Het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk, tenzij dit verzet in strijd met de redelijkheid en de billijkheid is;
 • Het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, die zijn goede naam kan schaden.

Afstand doen van persoonlijkheidsrechten

Persoonlijkheidsrechten kunnen niet worden overgedragen. Wel is het mogelijk om afstand te doen van persoonlijkheidsrechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat de maker zich er niet tegen zal verzetten indien het werk wordt openbaar gemaakt zonder zijn naamsvermelding of met vermelding van een andere naam dan die van de maker. Het afstand doen van persoonlijkheidsrechten kan worden opgenomen in de overeenkomst tot overdracht van auteursrechten.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring