Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Overeenkomst overdracht auteursrechten opstellen

Voor de overdracht van auteursrechten op een werk in de zin van de Auteurswet is een schriftelijke overeenkomst vereist. Gaat u auteursrechten overnemen of draagt u auteursrechten over, dan stellen wij daarvoor een maatwerk overeenkomst op. De inhoud van de overeenkomst voor de overdracht van auteursrechten is o.a. afhankelijk van het soort werk waarvan de auteursrechten worden overgedragen.

Prijs overeenkomst overdracht auteursrechten: vanaf € 399,-

Ja, ik wil een contract voor overdracht auteursrechten

Wilt u een overeenkomst voor de overdracht van auteursrechten laten opstellen, dan stelt u ons vrijblijvend via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 in kennis van een omschrijving van het werk waarvan de auteursrechten overgedragen dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een offerte voor het opstellen van de overeenkomst voor de overdracht van auteursrechten.

>> Via website offerte aanvragen opstellen contract overdracht auteursrechten

Opstellen overeenkomst overdracht auteursrechten

Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, wordt telefonisch contact met u opgenomen om de inhoud van het contract voor de overdracht van auteursrechten te bespreken. Tijdens dit telefoongesprek stellen wij u vragen, zodat voor ons inzichtelijk wordt welke afspraken u in de overeenkomst verwerkt wenst te hebben. De jurist die de overeenkomst opstelt is mr. Mirjam Geuze.

Inhoud contract overdracht auteursrechten

De onderstaande onderwerpen worden vaak verwerkt in een contract voor overdracht auteursrechten:

 • Een omschrijving van het werk waarvan de auteursrechten worden overgedragen;
 • Wanneer de overdracht geschiedt;
 • Leveringshandelingen;
 • Voor zover van toepassing, de vergoeding die voor de overdracht in rekening wordt gebracht;
 • De garantie(s) verleent door de overdragende partij;
 • Afstand van persoonlijkheidsrechten;
 • Bevoegdheden van de overnemende partij;
 • Geheimhouding.
Overdracht bij voorbaat

Een overeenkomst overdracht auteursrechten kan ook betrekking hebben op toekomstige auteursrechten. Dit is het geval als het werk, waarvan de auteursrechten dienen te worden overgedragen, nog niet bestaat. In een dergelijk geval is er sprake van een overdracht bij voorbaat.

Overdracht auteursrechten onderdeel van andere overeenkomst

De overdracht van auteursrechten hoeft niet in een aparte overeenkomst opgenomen te worden, maar kan ook onderdeel uitmaken van een andere overeenkomst. Voorbeelden hiervan zijn:

Softwareontwikkelingsovereenkomst

In een softwareontwikkelingsovereenkomst worden afspraken gemaakt tussen een softwareontwikkelaar en een opdrachtgever over de ontwikkeling van software. Eén van die afspraken kan zijn de overdracht van (toekomstige) auteursrechten op de maatwerk software die de softwareontwikkelaar voor de opdrachtgever heeft ontwikkeld en/of in de toekomst gaat ontwikkelen.

Opdrachtovereenkomst of raamovereenkomst

Een opdrachtnemer, waaronder een zzp’er of een freelancer, kan in opdracht van een opdrachtgever werk vervaardigen in de zin van de Auteurswet. De afspraken i.v.m. de uitvoering van de opdracht inclusief de overdracht van (toekomstige) auteursrechten kunnen in een opdrachtovereenkomst of raamovereenkomst verwerkt worden.

Op uw verzoek stellen wij een softwareontwikkelingsovereenkomst, opdrachtovereenkomst of raamovereenkomst op waarin mede de overdracht van auteursrechten wordt opgenomen.

Werk in de zin van de Auteurswet en terminologie

Werk waarop auteursrechten rusten is een werk in de zin van de Auteurswet. Werken in de zin van de Auteurswet zijn o.a.: Teksten, foto’s, films, tekeningen, lesmateriaal en software. De termen “auteursrechten”, “intellectuele eigendomsrechten” en “IP” (afkorting van de Engelse vertaling “intellectual property”) worden wel eens door elkaar gebruikt. De term “intellectuele eigendomsrechten” is echter een breder begrip dan “auteursrechten”. Onder intellectuele eigendomsrechten vallen niet alleen auteursrechten, maar bijvoorbeeld ook het merkenrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht. Zijn het niet alleen auteursrechten die dienen te worden overgedragen, maar ook andere rechten voortvloeiende uit creativiteit, dan stellen wij een overeenkomst op voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Offerte contract overdracht auteursrechten

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring