Handelsnaamwet en het verbieden van het voeren van gelijke handelsnaam

Artikel 5 van de Handelsnaamwet luidt:

Het is verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Vereisten voor een beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet

Er kan een beroep worden gedaan op artikel 5 van de Handelsnaamwet indien aan de volgende punten is voldaan:

 1. Er dient sprake te zijn van een handelsnaam;
 2. U gebruikte deze handelsnaam eerder;
 3. Bij het publiek kan, gezien de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, verwarring ontstaan tussen beide ondernemingen.
Ad. 1 Sprake van handelsnaam

Een handelsnaam ontstaat door het gebruik daarvan en niet door de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Ad. 2 Eerder gebruik van handelsnaam

Een oudere handelsnaam gaat vóór een jongere handelsnaam. Een handelsnaam mag ook niet in strijd zijn met een oudere merknaam. Een ouder merk gaat vóór een jongere handelsnaam. Dit geldt ook voor handelsnamen die slechts in geringe mate afwijken van de betreffende merken.

Ad. 3 Verwarringsgevaar

De laatste eis, het verwarringsgevaar, bestaat uit 2 punten:

 1. De aard van beide ondernemingen;
 2. De vestigingsplaats.

Punt 1: De aard van beide ondernemingen dient hetzelfde te zijn. Indien ondernemingen dezelfde handelsnaam hebben, maar totaal verschillende diensten en/of producten leveren, dan is er geen sprake van verwarringsgevaar.

Punt 2: De vestigingsplaats dient ruim te worden opgevat. Het gaat niet alleen om de vestigingsplaats, maar ook om de plaats waar de handelsnaam wordt gebruikt. Indien beide ondernemingen zich richten op klanten in Nederland, dan dient Nederland als vestigingsplaats te worden aangemerkt.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring