Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Overdracht intellectuele eigendomsrechten (IE)

Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten die overgedragen kunnen worden. Indien intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen, dan dienen de afspraken daaromtrent te worden vastgelegd in een overeenkomst. Worden intellectuele eigendomsrechten aan u overgedragen of gaat u uw intellectuele eigendomsrechten overdragen, dan stellen wij voor deze IE overdracht een maatwerk overeenkomst op.

Prijs overeenkomst overdracht IE: vanaf € 399,-

Contract overdracht IE opstellen

Heeft u een contract nodig voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten, dan stelt u ons telefonisch 0516 – 427298 of via de e-mail in kennis van een omschrijving van het soort intellectuele eigendomsrechten dat wordt overgedragen, zie hieronder voor een opsomming van verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten.

>> Via website offerte aanvragen contract overdracht intellectuele eigendomsrechten

Vervolgens ontvangt u zo spoedig mogelijk een vaste prijs en levertijd voor het opstellen van de benodigde overeenkomst voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Wat zijn intellectuele eigendomsrechten?

“Intellectuele eigendomsrechten” is een verzamelnaam voor rechten op creatieve vervaardigen. De onderstaande rechten zijn voorbeelden van intellectuele eigendomsrechten:

Auteursrechten

Auteursrechten rusten op een werk in de zin van de Auteurswet, zoals op teksten, afbeeldingen, software, foto’s en video’s. Auteursrechten ontstaan van rechtswege door de vervaardiging van het werk. De auteursrechten op bijvoorbeeld software berusten van rechtswege bij de softwareontwikkelaar en niet bij de partij die de software bedacht heeft en die aan de softwareontwikkelaar de opdracht heeft verleend om de software te ontwikkelen. Wenst de opdrachtgever eigenaar te worden van de intellectuele eigendomsrechten op de software, dan dienen de intellectuele eigendomsrechten op de software middels een schriftelijke overeenkomst door de softwareontwikkelaar aan de opdrachtgever te worden overgedragen.

Handelsnaamrechten

Het handelsnaamrecht is het recht om exclusief gebruik te maken van een handelsnaam die bedacht is voor een uitoefenen van bepaalde bedrijfsactiviteiten. Het handelsnaamrecht is geregeld in de Handelsnaamwet.

Octrooirechten

Het octrooirecht is het exclusieve recht om een uitvinding commercieel te exploiteren. Een octrooi ontstaat niet van rechtswege, maar dient aangevraagd te worden. Een octrooi wordt ook wel een patent genoemd.

Merkrechten

Het merkrecht is het recht om exclusief een product of dienst op de markt aan te bieden onder een bepaalde merknaam. Ook het merkrecht ontstaat niet van rechtswege en dient aangevraagd te worden. Een merkrecht kan bestaan uit een woordmerk en uit een beeldmerk (logo).

Tekeningen- of modellenrechten

Het tekening- of modellenrecht (modelrecht) heeft betrekking op het uiterlijk van een product. Het tekeningrecht heeft betrekking op een tweedimensionaal uiterlijk, zoals een patroon. Het modellenrecht heeft betrekking op een driedimensionaal uiterlijk, zoals de vormgeving van een product. De techniek van een product valt onder het octrooirecht. Het modelrecht dient geregistreerd te worden.

Overdracht IE onderdeel van andere overeenkomst

In een aparte overeenkomst overdracht intellectuele eigendomsrechten kunnen de afspraken verwerkt worden i.v.m. de overdracht, maar het is ook mogelijk de overdracht onderdeel te laten zijn van een andere overeenkomst. Voorbeelden van overeenkomsten met als onderdeel de overdracht van intellectuele eigendomsrechten zijn:

Softwareontwikkelingsovereenkomst

In de softwareontwikkelingsovereenkomst voor de ontwikkeling van maatwerk software wordt geregeld opgenomen, naast de afspraken omtrent de ontwikkeling van de software, dat de intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde software worden overdragen door de softwareontwikkelaar aan de opdrachtgever.

Overeenkomst overname eenmanszaak

Beschikt een eenmanszaak die wordt overgenomen over intellectuele eigendomsrechten, dan is de overdracht van intellectuele eigendomsrechten onderdeel van de overeenkomst overname eenmanszaak.

Opdrachtovereenkomst

Indien een opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever werk in de zin van de Auteurswet vervaardigt en de opdrachtgever wenst de rechthebbende te worden van de auteursrechten op dit werk, dan wordt in de opdrachtovereenkomst de overdracht van (toekomstige) auteursrechten op het werk opgenomen.

Werkwijze vastleggen IE overdracht

De overeenkomst overdracht intellectuele eigendomsrechten of andere overeenkomst waarvan de overdracht IE deel uitmaakt, wordt opgesteld door mr. Mirjam Geuze. Voordat een aanvang wordt gemaakt met het opstellen van de overeenkomst, wordt de inhoud van de overeenkomst telefonisch met u besproken. Daarna wordt de benodigde overeenkomst opgesteld. De overeenkomst wordt in een Word-document. De prijs is inclusief correctieronde.

Offerte overeenkomst overdracht intellectuele eigendomsrechten

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

 

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring