Exclusieve bevoegdheden eigenaar van software

De rechthebbende op de software heeft het exclusieve recht om de software te reproduceren. Indien de software door een ongeautoriseerde derde wordt gereproduceerd, dan kan de rechthebbende zich tegen deze reproductie verzetten. Van reproductie van software is o.a. sprake als de software in identieke vorm op een gegevensdrager wordt vastgelegd of als de software wordt geladen of geïnstalleerd op een harde schijf.

Het recht van vertaling, bewerking en modificatie

De rechthebbende op de software heeft het exclusieve recht om de software te vertalen, te bewerken en te modificeren. Onder het vertalen van de software wordt o.a. verstaan het omzetten van de software van de ene programmeertaal in een andere. Doordat de rechthebbende op de software het exclusieve modificatierecht heeft, kan de rechthebbende zich verzetten tegen wijzigingen en aanpassingen in zijn software, zoals het ingrijpen in de functionaliteit, het verwijderen van beveiligingen, het aanpassen van de structuur van de software, het vergemakkelijken van het gebruik en nabootsen van de software (verveelvoudiging in gewijzigde vorm).

Het recht van openbaarmaking

De rechthebbende op de software heeft het exclusieve recht om de software te distribueren. Onder distribueren van software dient o.a. te worden verstaan het verhuren van de software, exemplaren van de software te verspreiden of de software online ter beschikking te stellen.

Persoonlijkheidsrechten

De maker van de software kan zich verzetten tegen het wijzigen van de software, tenzij het verzet in strijd met de redelijkheid is. De maker van de software heeft persoonlijkheidsrechten. Zie voor meer informatie hierover Wat zijn persoonlijkheidsrechten?

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring