Blog rechtsgebied: ICT-recht

Software overeenkomst wat moet er in staan?

In een software overeenkomst staan de afspraken tussen de software ontwikkelaar en zijn afnemer. Een paar belangrijke onderwerpen van de software overeenkomst zijn: specificaties van de software, vergoeding, facturatie- en betalingsafspraken, oplevering & acceptatie en licentie of overdracht.

Lees verder >

Exclusieve bevoegdheden eigenaar van software

De rechthebbende op de software heeft het exclusieve recht om de software te reproduceren. Indien de software door een ongeautoriseerde derde wordt gereproduceerd, dan kan de rechthebbende zich tegen deze reproductie verzetten. Van reproductie van software is o.a. sprake als de software in identieke vorm op een gegevensdrager wordt vastgelegd of als de software wordt geladen of geïnstalleerd op een harde schijf.

Lees verder >

Auteursrechten en webdesign

Op het ontwerp van een website rusten auteursrechten. Dit betekent dat het enkel de maker is toegestaan de website te publiceren of openbaar te maken. De maker van een website zal meestal een webdesigner zijn of het bureau waar de webdesigner werkzaam is, zie ook Wie is de maker van een werk in de zin van de Auteurswet?

Lees verder >

Auteursrechten en software

Software wordt door de Auteurswet beschermd indien het oorspronkelijk is in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is. Er is sprake van een eigen intellectuele schepping indien de software niet is ontleend aan reeds bestaande software. De software dient d.m.v. creatieve arbeid tot stand te zijn gekomen om voor bescherming op grond van de Auteurswet in aanmerking te komen.

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie