Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Franchiseovereenkomst opstellen

Exploiteert u succesvol een bedrijfsconcept en wilt u een of meerdere franchisenemers aanstellen, dan kunnen wij daarvoor de franchiseovereenkomst opstellen. De rechten en plichten van de franchisenemer en de franchisegever worden duidelijk opgenomen in deze uitgebreide franchiseovereenkomst. Doordat wij jarenlange ervaring hebben in het opstellen van franchiseovereenkomsten weten wij welke afspraken belangrijk zijn om op te nemen in de franchiseovereenkomst.


Prijs franchiseovereenkomst opstellen: vanaf € 1.250,-

Ja, ik wil een franchiseovereenkomst laten opstellen

Heeft u interesse in het laten opstellen van een maatwerk franchiseovereenkomst, dan kunt u geheel vrijblijvend ons telefonisch 0516 – 427298 of via de e-mail voorzien van een omschrijving van de franchiseformule. Vervolgens ontvangt u de prijs en de levertijd voor het opstellen van de benodigde franchiseovereenkomst.

>> Via website offerte aanvragen franchiseovereenkomst opstellen

Vragen over het laten opstellen van een franchiseovereenkomst? Neem contact op.

Werkwijze franchiseovereenkomst opstellen

Iedere franchiseformule is uniek, dat is ook de kracht van een franchiseformule. U ontvangt dan ook een maatwerk franchiseovereenkomst geheel geschreven voor uw unieke franchiseformule. Uw franchiseformule en uw wensen ten aanzien van de franchiseovereenkomst worden in een telefoongesprek besproken. De franchiseovereenkomst wordt opgesteld aan de hand van alle informatie die wij van u hebben ontvangen. Daarnaast wordt de franchiseovereenkomst volledig aangevuld met de bepalingen die gezien uw franchiseformule en handelswijze van belang zijn.  De jurist die uw franchiseovereenkomst opstelt is mr. Mirjam Geuze.

Advies over de inhoud van de franchiseovereenkomst

Wilt u een franchisenemer aanstellen, maar weet u nog niet precies welke afspraken u in de franchiseovereenkomst wilt hebben, dan voorzien wij u graag van advies. Zodoende krijgt u inzicht in de mogelijkheden en de afspraken die in een franchiseovereenkomst opgenomen kunnen worden.

Levering van franchiseovereenkomst en correctieronde

De levertijd voor het opstellen van de franchiseovereenkomst staat in de offerte. Heeft u met spoed de franchiseovereenkomst nodig, dan kunt u het beste telefonisch 0516 – 427298 de offerte aanvragen en kenbaar maken op welke datum u de franchiseovereenkomst geleverd wilt hebben. Indien u na de levering van de franchiseovereenkomst nog aanpassingen wenst, dan kunt u die doorgeven en worden de aanpassingen in de franchiseovereenkomst kosteloos verwerkt.

Franchiseovereenkomst aanpassen

Franchiseovereenkomst opstellen is niet het enige waarbij wij u van dienst kunnen zijn. Bestaande franchiseovereenkomsten passen wij aan. In de looptijd van de tijd kunnen afspraken tussen u en de franchisenemer(s) veranderen, waardoor het nodig is dat de franchiseovereenkomst wordt aangepast. Voor het laten aanpassen van een franchiseovereenkomst stuurt u de franchiseovereenkomst via de e-mail, bij voorkeur in een Word-document. U ontvangt een vrijblijvende offerte voor het volledig naar uw wensen aanpassen en eventueel uitbreiden van de franchiseovereenkomst.

Franchiseovereenkomst controleren

Gratis voeren wij een controle uit op uw franchiseovereenkomst. Bij deze controle wordt gekeken of de inhoud van de franchiseovereenkomst overeenstemt met uw franchiseformule en of de franchiseovereenkomst compleet is. Heeft u zelf een franchiseovereenkomst opgesteld, een franchiseovereenkomst (gratis) gedownload of een standaard franchiseovereenkomst / model franchiseovereenkomst ontvangen, dan kunt u deze franchiseovereenkomst ter controle via de e-mail naar ons sturen. U ontvangt zo spoedig mogelijk onze bevindingen over de franchiseovereenkomst. Is de franchiseovereenkomst correct en compleet, dan laten wij dat weten. Sluit de franchiseovereenkomst niet aan bij uw franchiseformule en/of ontbreken er bepalingen in de franchiseovereenkomst, dan wordt dat uiteraard ook kenbaar gemaakt. In een dergelijk geval geven wij een prijs voor het aanpassen en uitbreiden van de franchiseovereenkomst.

Franchisenemer is zelfstandig ondernemer

De franchisenemer dient een zelfstandig ondernemer te zijn. Het is belangrijk dat de Belastingdienst de franchisenemer niet aanmerkt als een werknemer, zodat geen loonheffingen, sociale premies e.d. verschuldigd zijn. Er zou sprake van een fictief dienstverband kunnen zijn indien de franchisegever een vergaande instructiebevoegdheid heeft en de franchisegever de klanten van de franchisenemer factureert. Bij het opstellen of aanpassen van een franchiseovereenkomst wordt ervoor gezorgd dat de franchisenemer niet wordt aangemerkt als een werknemer.

Franchiseovereenkomst, wat is dat eigenlijk?

Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst tussen een franchisegever en een franchisenemer waarbij door de franchisegever aan de franchisenemer het recht wordt verleend om een gebruik te maken van de franchiseformule (bedrijfsconcept) die de franchisegever ontwikkeld heeft. Een franchiseovereenkomst is een soort zeer uitgebreide licentieovereenkomst. De franchiseformule kan uit verschillende componenten bestaan, zoals, maar zeker niet beperkt tot:

  • Bepaald assortiment aan producten en/of diensten dat aangeboden wordt;
  • Handelsnaam, merknaam, logo, huisstijl en overige intellectuele eigendomsrechten;
  • Bepaalde doelgroep aan wie de producten en/of diensten worden aangeboden.

De franchiseovereenkomst kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een bepaalde winkelformule, zoals Blokker, een restaurantformule, zoals McDonald’s of op het geven van bepaalde cursussen of opleidingen of het aanbieden van andere diensten.

Inhoud van een franchiseovereenkomst

De inhoud van een franchiseovereenkomst verschilt per franchiserelatie. Hieronder zijn in het kort een paar punten opgesomd die in de franchiseovereenkomst (kunnen) staan.

Franchiseformule

In de franchiseovereenkomst dient omschreven te worden waaruit de franchiseformule bestaat. Het is belangrijk dat voor beide partijen duidelijk is welke rechten aan de franchisenemer worden verleend.

Franchisefee

Het is gebruikelijk dat de franchisenemer aan de franchisegever een vergoeding dient te betalen voor de rechten die ingevolge de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer worden verleend. Deze vergoeding wordt ook wel de franchisefee of commissie genoemd. De franchisefee kan zijn:

  • Een entreevergoeding, verschuldigd bij het aangaan van de franchiseovereenkomst;
  • Een periodieke vaste vergoeding; en/of
  • Een percentage van de omzet die de franchisenemer realiseert met de exploitatie van de franchiseformule.
Inkopen bij de franchisegever

De franchisegever kan bepaalde producten en/of diensten aan de franchisenemer leveren. Indien dat het geval is, dan zullen de afspraken daaromtrent in de franchiseovereenkomst verwerkt dienen te worden. Soms heeft de franchisegever een bepaald inkoopvoordeel waardoor het voor de franchisenemer gunstig is om bij de franchisegever in te kopen.

Opleiding volgen bij de franchisegever

Om de franchiseformule correct te kunnen exploiteren, kan de franchisegever verlangen dat de medewerkers van de franchisenemer een opleiding bij de franchisegever volgen. Deze verplichting kan verwerkt worden in de franchiseovereenkomst.

Exclusief gebied

In de franchiseovereenkomst kan worden opgenomen dat de franchisegever niet een andere franchisenemer zal aanstellen in een bepaald gebied. Dit exclusieve gebied kan een bepaalde straal zijn rondom het vestigingsadres van de franchisenemer.

Concurrentiebeding

Door een concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst op te nemen wordt de franchisenemer verboden gedurende een bepaalde periode na de franchiseovereenkomst een onderneming te starten die dezelfde producten en/of diensten levert die de franchisegever levert.

Offerte aanvragen opstellen franchiseovereenkomst

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring