Rechten en plichten franchisegever en franchisenemer

Een franchiseorganisatie bestaat uit een netwerk van een franchisegever en een of meerdere franchisenemers. De franchisegever verleent op basis van een franchiseovereenkomst aan de franchisenemers het recht om de franchiseformule te gebruiken.

Lees ook: Franchiseovereenkomst wat moet er in staan?

Europese Erecode Inzake Franchising

In de wet zijn nog geen specifieke bepalingen opgenomen i.v.m. de franchiseovereenkomst. In de Europese Erecode Inzake Franchising (EEF) zijn wel verplichtingen van de franchisegever en de franchisenemer omschreven. Een franchisegever en een franchisenemer zijn niet per definitie gebonden aan de EEF, de naam zegt het al “Erecode”. De EEF is dus geen wet. Partijen zijn wel gebonden aan de EEF indien zij de EEF op de franchiseovereenkomst van toepassing hebben verklaard. Ondanks dat partijen niet aan de EEF gebonden zijn indien zij niet de EEF van toepassing hebben verklaard in de franchiseovereenkomst, kunnen, mijns inziens, wel bepaalde rechten en plichten uit de EEF als leidraad worden gebruikt bij het aangaan van een franchiseovereenkomst.

Verplichtingen van de franchisegever

De franchisegever dient:

 • De franchiseformule die hij in franchise wil geven in tenminste één zaak gedurende een redelijke periode met succes te hebben toegepast;
 • Gerechtigd te zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals merken, handelsnamen, logo’s en auteursrechten, die behoren tot de franchiseformule, te gebruiken;
 • De franchisenemer te ondersteunen bij het uitoefenen van zijn franchiseonderneming, bijvoorbeeld door het geven van een opleiding;
 • De franchisenemer aan te merken als een zelfstandig ondernemer;
 • Te investeren in de promotie van zijn merk.

Verplichtingen van de franchisenemer

De franchisenemer dient:

 • Zich in te spannen om zijn franchiseonderneming te laten groeien;
 • Zich in te spannen om de gemeenschappelijke identiteit en reputatie van de franchiseorganisatie hoog te houden;
 • De franchisegever de nodige bedrijfsgegevens te verstrekken, zodat de franchisegever een goed beeld kan krijgen van de (financiële) ontwikkeling van zijn franchiseonderneming;
 • De knowhow die door de franchisegever aan hem verstrekt is geheim te houden;
 • Zijn verantwoordelijkheid als zelfstandig ondernemer ten aanzien van de afnemers te erkennen.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring