Wat is een franchiseovereenkomst?

Franchising is een vorm van samenwerking, waarbij de franchisegever de franchisenemer tegen een franchisefee toestaat gebruik te maken van de franchiseformule en van eventuele commerciële instrumenten van de franchisegever. Zie Franchiseovereenkomst opstellen voor het laten opstellen van een maatwerk franchiseovereenkomst. In de wet zijn nog geen specifieke bepalingen opgenomen die gelden voor de franchiseovereenkomst. De Wet Franchise is goedgekeurd, maar de datum van inwerkingtreding is nog onbekend. Dit betekent dat de franchiseovereenkomst dient te voldoen aan de algemene regels van het contractenrecht.

Franchiseformule

De franchiseformule is een concept voor het leveren van bepaalde producten en/of diensten. Het concept bestaat uit een bepaald assortiment en uit een bepaalde unieke herkenbaarheid. Vaak is flink geïnvesteerd in de marketing van het bedrijfsconcept. Indien het concept succesvol blijkt te zijn en andere bedrijven of zzp’ers gebruik willen maken van dit concept, dan kan een franchiserelatie worden aangegaan. De afspraken over de franchiserelatie worden vastgelegd in een franchiseovereenkomst.

De franchisenemer runt zijn eigen vestiging en is zelfstandig ondernemer. Bij het exploiteren van zijn vestiging maakt hij gebruik van de bekendheid en van de overige (marketing) diensten van de franchisegever. De onderneming van de franchisegever en van de franchisenemers dienen dezelfde uitstraling te hebben. Daarnaast is het belangrijk dat de franchisegever en alle franchisenemers dezelfde kwaliteit leveren.

Gebruik van intellectueel eigendom

De franchisenemer wordt een licentie verleend om gebruik te maken van de franchiseformule en alle daarbij behorende intellectuele eigendomsrechten, zoals: logo, huisstijl, handelsnaam, knowhow en reclame uitingen. Een opsomming van deze intellectuele eigendomsrechten wordt in de franchiseovereenkomst opgenomen.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring