Blog rechtsgebied: Franchise

Franchiseovereenkomst wat moet er in staan?

In de franchiseovereenkomst worden de rechten en plichten van franchisegever en franchisenemer omschreven. Wat er in de franchiseovereenkomst moet staan is o.a. afhankelijk van de franchiseformule waarop de franchiseovereenkomst betrekking heeft.

Lees verder >

Wat is een franchiseovereenkomst?

Franchising is een vorm van samenwerking, waarbij de franchisegever de franchisenemer tegen een franchisefee toestaat gebruik te maken van de franchiseformule en van eventuele commerciële instrumenten van de franchisegever.

Lees verder >

Rechten en plichten franchisegever en franchisenemer

Een franchiseorganisatie bestaat uit een netwerk van een franchisegever en een of meerdere franchisenemers. De franchisegever verleent op basis van een franchiseovereenkomst aan de franchisenemers het recht om de franchiseformule te gebruiken.

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie